Sökning: "träning för rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden träning för rehabilitering.

 1. 1. SPEGELTERAPI FÖR ATT FRÄMJA AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET EFTER STROKE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Rapp; William Larsson; [2021-06-02]
  Nyckelord :Mirror therapy; stroke; upper extremity; daily activities; occupational theory; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som medför neurologiskasymtom. Ett vanligt symtom är nedsatt funktion i övre extremitet, där svårigheter attutföra aktiviteter i dagliga livet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Viktiga återhämtningsfrämjande omvårdnadsåtgärder efter stroke. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Puonti; [2021]
  Nyckelord :literature review; nursing measures; recovery; stroke; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; stroke; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en snabbt tillstött störning av hjärnans funktioner orsakat av trombos (propp) eller blödning, som varar i över 24 timmar eller resulterar i att personen som drabbats avlider. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna människor. LÄS MER

 3. 3. Mätning av muskelomfång med måttband : en reliabilitetsstudie på häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Natascha Jansson; [2021]
  Nyckelord :häst; muskel; omfångsmätning; måttband; rehabilitering;

  Sammanfattning : Idag finns det inget enkelt och objektivt sätt att bedöma muskelstyrka på häst. Antingen behöver bedömningen ske subjektivt med hjälp av palpation, genom analys av muskelbiopsier eller genom användning av icke-validerade metoder med diagnostiskt ultraljud. Detta försvårar uppföljning av såväl behandling som träning. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av Virtual Reality-teknik vid rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petrit Gashi; Alexander From Mokhtar; [2021]
  Nyckelord :Rehabilitation; Virtual Reality; patients’ experiences; clinicians’ experiences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: The purpose of rehabilitation is to support people with disabilities to return to their everyday activities and live as good a life as possible. For a rehabilitation process to be successful the patient needs to feel motivated. Virtual Reality (VR) is used in healthcare within e.g. LÄS MER

 5. 5. Ultraljudsmätning av benens muskulatur : reliabilitet av tvärsnittsmätning hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Tina Hansen; [2021]
  Nyckelord :muskulatur; häst; ultraljud; tvärsnitt; repeterbarhet; reproducerbarhet; intrareliabilitet; interreliabilitet; ICC; rehabilitering;

  Sammanfattning : Att mäta muskelutveckling kan vara användbart exempelvis för att monitorera hypertrofi i samband med prestationshöjande träning eller utvärdera muskelutveckling i samband med rehabilitering efter skada. Ultraljudsmätning har visats vara en snabb, enkel, repeterbar och tillförlitlig metod för att mäta muskulatur på människa och hund. LÄS MER