Sökning: "tv spel sociologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tv spel sociologi.

 1. 1. “Us gamers want exactly what we have always wanted” : den avpolitiserade spelaren och dess ideologiska andra

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Kristoffer Zetterberg; [2016]
  Nyckelord :video games; gaming culture; Gamergate; discourse analysis; masculinity; gender; social media; YouTube; spel; spelkultur; Gamergate; diskursanalys; maskulinitet; genus; sociala medier; YouTube;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks den kraftiga kritik som riktats mot de TV- och dataspel som omfamnar olika typer av vad jag kallar progressiva element. Det rör sig framförallt om sådant som mångfald, representation eller hur spelen i sitt utförande bryter mot hur de traditionellt sett har utformats. LÄS MER

 2. 2. Genusskapande i tv-spelsvärlden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Aron Åstrand; [2014]
  Nyckelord :kvalitativ; genus; tv-spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att studera ett tv-spel med hjälp av en kvalitativ metod vill jag vissa på hur genus skapas inom spelets dramaturgi. Genom att beskriva min emperi och testa denna mot genusteorier vill jag vissa på en skev framställning av könen där mannen är centrerad och kvinnan lämnad till pereferin... LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Mari-Anne Larsson; Eva-Lena Schmidt; [2007]
  Nyckelord :: Barn; smärta; föräldrar; sjuksköterskor; smärtsamma procedurer.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. LÄS MER