Sökning: "tyska steg 3"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tyska steg 3.

 1. 1. Ordinlärning och multimodalitet - En socialsemiotisk och psykolingvistisk diskussion om ordkunskapsövningar utifrån en lärobok i tyska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Wiss; Michael Scholle; [2018]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; multimodalitet; ordinlärning; ordkunskap; ordkunskapsövning; psykolingvistik; semiotisk resurs; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av att vi under vår VFU-tid liksom under vår tid som obehöriga lärare i tyska respektive italienska har lagt märke till att ordinlärningen utgör en stor utmaning för många elever, samt att ordförrådet ofta är begränsat när det kommer till muntliga och skriftliga framställningar, har vi i detta arbete valt att närmare granska ordkunskapsövningar i en en tysk lärobok för gymnasiebruk ämnad för steg 3, Lieber Deutsch 3/2.0. LÄS MER

 2. 2. Handdockor i gymnasiets språkundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Dittmar; [2015]
  Nyckelord :handdocka; instruktionsmaterial; språk; tyska; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Tanken till det här examensarbetet initierades under min tid som språklärare i moderna språk (tyska) och modersmålsundervisningen på gymnasiet och grundskolan. Syfte med detta examensarbete är att sammanställa introduktionsmaterial för lärare som vill arbeta med handdockor på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? / What type of methods do high school students use when they learn a modern language?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marzban Maryam; [2014]
  Nyckelord :Inlärningsstrategier hos gymnasieelever i moderna språk;

  Sammanfattning : Att lära sig flera språk utöver sitt modersmål är viktigt idag för att det är främjar kommunikationen mellan människor från olika delar av världen. Idag i Sverige studerar många gymnasieelever ett eller flera moderna språk och på så vis får de chansen att utveckla sig språkmässigt. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärningstekniker i tyska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Felix Resmann; [2009]
  Nyckelord :inlärningstekniker; Läroboksanalys; minnesstrategier; ordinlärning; språkdidaktik; tyska;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur tre läroböcker i tyska för steg 3 i gymnasieskolan utformat arbetsuppgifter för ordinlärning. Analysen baseras på teorier från språkdidaktik och kognitionsforskning. Nya ord lärs lättare in om ledtrådar för minnet skapas vid inlärningstillfället. LÄS MER

 5. 5. Welche Grammatik braucht der Mensch? : eine Untersuchung der Grammatikbeschreibungen in Lehrbüchern des Faches Deutsch

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Johannes Greiser; [2009]
  Nyckelord :Referenzgrammatik; Lehrbuch; Didaktische Grammatik; Verb; Linguistische Grammatik; Lehrplan;

  Sammanfattning : Grammatikundervisningen i främmande språk är ett omdiskuterat område såväl i skolan som på lärarutbildningen på universitet. Det diskuteras ofta om hur mycket grammatik eleverna egentligen behöver och vilken grammatik som ska bearbetas. LÄS MER