Sökning: "uniformen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet uniformen.

 1. 1. När polisers emotioner blir offentliga. En intervjustudie av Polisens användning av Facebook, statusuppdateringar och emotionellt arbete

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karolina Möller; [2018]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; dramaturgi; Polisen; sociala medier; kvalitativ forskningsansats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Numera kan vi läsa information om Polisen och svenska polisers egna texter på sociala medier. Poliser runt om i världen har erkänt potentialen med att använda sig av sociala medier för att sprida information och kommunicera med medborgare. LÄS MER

 2. 2. ”Man är ju också människa, man är ingen robot.” : En kvalitativ studie av polisers privata kommunikation online.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Linus Jonsheden; Clautidia Waked; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media have opened up completely new opportunities for people to participate with their voice in the public sphere. Furthermore, we live in a world of promotional culture, where individuals who work with their personal brand, the visibility of an attractive lifestyle, are rewarded with social capital and symbolic means. LÄS MER

 3. 3. “Lite maskulint är ju jobbet i sig” : En socialpsykologisk studie om uniformens betydelse för polisens rollskapande och performativa handlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Inana Selenius; [2018]
  Nyckelord :socialpsykologi; genus; polis; uniform; polisuniform; symbolisk interaktionism; Butler; Goffman; Connell; Blumer; Mead; kvinnliga poliser; manliga poliser;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka polisuniformen som bärs av ingripande poliser i yttre tjänst. Detta har studerats med teorier från socialpsykologin samt genusvetenskapen med Mead, Blumer, Butler, Connell och Goffman. Metoden som använts är kvalitativa fokusgruppsintervjuer som gjorts med yrkesutövande poliser. LÄS MER

 4. 4. "Jag är bara en människa" : En kvalitativ studie om polisers anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lara Fathalla; Luis Helgesson; [2018]
  Nyckelord :polis; organisationskultur; anmälningsbenägenhet;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade till att ge en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar polisers anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet. Vidare sökte vi förståelse för organisationskulturens betydelse för polisers anmälningsbenägenhet vid egen utsatthet. LÄS MER

 5. 5. Allt för laget : Kårandans betydelse för kadetters identifikationsprocess i militära sammanhang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elsa Sundwall; Amanda Jolby; [2017]
  Nyckelord :Social identitet; kåranda; kadett; soldat; militär verksamhet;

  Sammanfattning : I militär verksamhet brukar kåranda, det vill säga en nära gemenskap och delade normer, beskrivas som centralt för arbetet. Både positiva och negativa aspekter av kåranda diskuteras i olika sammanhang. Fokus ligger då på hur grupper påverkas av kåranda, till exempel genom att bli mer effektiva men också exkluderande. LÄS MER