Sökning: "rolltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet rolltagande.

 1. 1. I pjäs är det bestämt : En studie i grundskolans tidigare år om barns rolltagande i pjäs.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ylwa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Drama; formal drama; play; primary school; phenomenography; Drama; konstpedagogiskt perspektiv; föreställningsarbete; teater; grundskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studien syftade till att synliggöra barns uppfattningar om fenomenet rolltagande i pjäs. Barnen i studien var i ett sammanhang där manus, givna roller och repliker var utgångspunkten, med läraren som regissör. LÄS MER

 2. 2. Jakten på en identitet : En intervjustudie om studenters upplevelser in i en yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Daniel Nilsson; Linus Bouvin; [2019]
  Nyckelord :Identitet; identitetsskapande; yrkesidentitet; Biografiskt lärande; Symbolisk interaktionism; Rolltagande; Jaget;

  Sammanfattning : Jakten på en identitet En intervjustudie om studenters upplevelser in i en yrkesroll   Daniel Nilsson och Linus Bouvin   Arbete är en central del av människans liv och har betydelse för identiteten. I dagens samhälle byter vi arbete mer ofta än som var fallet förr i tiden. LÄS MER

 3. 3. Fram med mera ska och bort med alla bör : LSS-medarbetares upplevelser av att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Mugisha Trygghede; [2019]
  Nyckelord :LSS; intellektuell funktionsnedsättning; åldrande; medarbetare; bemötande; empati; social interaktion; symbolisk interaktionism; social handling; självbestämmande och arbetsgivares riktlinjer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser hur medarbetare på ett gruppboende inom LSS upplever hur det är att arbeta med äldre intellektuellt funktionsnedsatta personer. Syftet med undersökningen är att beskriva medarbetarnas subjektiva upplevelser av att bemöta åldrande brukare och samtidigt förhålla sig till lagstiftningen samt arbetsgivarens riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Bortom bilens sfär : En kvalitativ studie om kontextens betydelse för en alternativ verklighetsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elin Erström; Kirsi Larsson; [2019]
  Nyckelord :Social handling; verklighetsuppfattning; upplevelser; interaktion; kommunikation; rolltagande; reflektion; definition av situation.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tolka och förstå individens upplevelser och verklighetsuppfattning. Att skapa en förståelse kring kontexten bilen och hur omkringliggande faktorer kan influera till individens verklighetsuppfattning. Studien undersöker hur individen upplever sin verklighet och tankar i bilens kontext. LÄS MER

 5. 5. “Lek är väl lek?” : En studie om obehöriga vikariers uppfattningar om lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Niklas Larsson; [2018]
  Nyckelord :brist på förskollärare; förskola; förskollärarvikariers uppfattningar; lek; pedagogisk utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om att undersöka outbildade förskollärarvikariers uppfattningar om lek. Detta har undersökts genom sex intervjuer på fyra olika förskolor där vikarierna har fått berätta om deras uppfattningar kring detta. LÄS MER