Sökning: "upplägg tillgångar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden upplägg tillgångar.

 1. 1. BEPS Action 8 : Finns förutsättningar för att de angivna målen uppfylls?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

  Författare :Erik Dohlmar; Eric Giner; [2015]
  Nyckelord :International tax law; Transfer pricing; OECD; BEPS; Action 8; in-tangibles; intellectual property rights; tax avoidance; Internationell skatterätt; internprissättning; OECD; BEPS; Action 8; immateriella tillgångar; vinstförflyttningar; skatteplanering;

  Sammanfattning : BEPS är ett projekt påkallat av G20 som bedrivs i OECD:s regi. Projektet syftar till att förhindra erosion av nationers skattebaser, på grund av upplägg där vinster genom koncerninterna transaktioner flyttas till länder med låg beskattning. LÄS MER

 2. 2. Enskild näringsverksamhet : Underlåten uttagsbeskattning vid ägarskifte av lagerfastigheter genom benefik överlåtelse till aktiebolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Mats Bergström; [2009]
  Nyckelord :Uttagsbeskattning; enskild näringsverksamhet; byggnadsrörelse; lagerfastighet; byggmästarsmitta; underprisöverlåtelse; RÅ 2004 ref. 42; RÅ 1981 not. 710; RÅ 2001 ref. 2; kontinuitetsprincipen; huvudsaklighetsprincipen; hel näringsverksamhet; uttag ur näringsverksamhet; uttag ur rörelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera vilka villkor som skall vara uppfyllda för att uttagsbeskattning skall underlåtas vid en blandad överlåtelse av lagerfastighet i enskild näringsverksamhet och vilka skatteeffekter en underlåten uttagsbeskattning leder till för en enskild näringsidkare.I uppsatsen utreds och analyseras den praxis som utvecklats för underlåten uttagsbeskattning vid blandade överlåtelser av lagerfastigheter fram tills det att underprislagen trädde i kraft. LÄS MER

 3. 3. Handelsbolagslösningen. En studie av skatteuppläggets lagenlighet och dess förhållande till nya underprisregler för handelsbolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Helen Pettersson; [2008-10-02]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : I ett alltmer internationaliserat samhälle är det inte ovanligt att bolag använder sig av gränsöverskridande transaktioner i syfte att åstadkomma så skattemässigt fördelaktiga resultat som möjligt. Skatteverket har under senare tid uppmärksammat ett förfarande där svenska fastighetsbolag inför en avyttring av en fastighet förpackar denna i ett svenskt handelsbolag som därefter säljs i sin helhet. LÄS MER

 4. 4. Införandet av värdering av materiella samt finansiella tillgångar till verkliga värden : och dess påverkan på borgenärsskyddet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sam Espeland; [2007]
  Nyckelord :IAS 16; IAS 39; IAS 40; fair value; creditor protection; equity; IAS 16; IAS 39; IAS 40; Verkliga värden; Borgenärsskydd; Eget kapital;

  Sammanfattning : Title: The implementation of valuation of tangible and financial assets to fair value – and its effects on the creditor protectionCourse: Bachelor theses in business accounting, 10 Swedish creditsAuthor: Sam EspelandAdvisor: Ogi ChunKey words: IAS 16, 39, 40, fair value, creditor protection, equityPurpose: The purpose with the essay is to examine how the implementation of the IAS standards that regard valuation to fair value, effects the equity and how the effects on equity affects the creditor protection.Methodology: The essay is using both a quantitative and a qualitative approach in which the quantitative part constitutes of data collection from annual reports and the qualitative part constitutes of interviews. LÄS MER

 5. 5. En empirisk undersökning om leasing

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Daremo; [2004]
  Nyckelord :Law; leasing; avbetalningsköp; hyra; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Idag används leasing som ett alternativt finansieringssätt vid anskaffning av olika tillgångar och innebär långtidsuthyrning. Till exempel kan leasing vara ett alternativ till avbetalningsköp eller lån. Ett leasingavtal kan antingen vara operationellt eller finansiellt. LÄS MER