Sökning: "uppsats exempel gymnasium"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden uppsats exempel gymnasium.

 1. 1. Demondirigent eller fadersgestalt? : En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Dirigering; Genus; Maskulinitet; Ledarskap; Symbolisk interaktionism; Observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. LÄS MER

 2. 2. Statistik med R : Lektionsserie i statistik för gymnasieskolans matematikkurs 2B och 2C

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Katarina Ekholm Selling; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Statistik; Skola; Gymnasium; Lektionsserie; Statistikdidaktik; Statistisk programvara; Statistical literacy;

  Sammanfattning : Statistical literacy – the ability to interpret, critically judge, and communicate statistical information – is of major importance in today’s society as the majority of us are continuously exposed to conclusions drawn from statistics both in media, at our workplace, in our community, and in school. In Sweden, statistics is part of the mathematics curriculum in school at different levels, including in the gymnasium (years 10 to 12). LÄS MER

 3. 3. Vardagskultur i det kreativa lärandet ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Alexander Walén; Andreas Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Fenomenografi; Fritid; Kultur; Motivation; Pedagogik; Vardag; Vardagskultur;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar vi belysa gymnasieelevers uppfattning av vad vardagskultur är samt dess potentiella användningsområde i skolan och i bildämnet. Anledningen till detta bygger på en positiv pedagogisk upplevelse en av oss upplevde under praktik då en omotiverad elev blev motiverad efter att elevens eget fritidsintresse vävdes in i uppgiften. LÄS MER

 4. 4. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna Måhl; [2007]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; elevvårdskonferens; institutionella samtal; asymmetri; obalans i samtal; härskartekniker; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att det rimmar illa med vad styrdokumenten avser - samtalen är inte dialogiska eller demokratiska och man pratar inte om kunskapsutveckling utan om upp-förande. LÄS MER

 5. 5. Matematik med Excel för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Peter Richter; Staffan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Matematik Excel Pedagogik Gymnasium Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att konstruera ett antal undervisningsexempel i Excel för lärare och elever i gymnasieskolan.I dagens näringsliv så vill man ha kort utvecklingstid av nya produkter. För detta så används exempelvis Excel och modeller av verkliga scenarion. LÄS MER