Sökning: "västeuropa"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet västeuropa.

 1. 1. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER

 2. 2. Införandet och tillämpningen av CRM i svenska myndigheter : En fenomenografisk studie om hur CRM upplevs av medarbetare på svenska statliga myndigheter

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Luwam Abrha; [2023]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; New Public Management; Efficiency; Communication; Organizational change; Isomorphism.; Customer Relationship Management; New Public Management; Effektivitet; Kommunikation; Organisationsförändring; Isomorfism.;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras tillämpningen av Customer Relationship Management i svenska statliga myndigheter, med särskilt fokus på berörd personals uppfattningar om CRM-system. Undersökningar kring ämnet har tidigare verkställts i bland annat Västeuropa och USA och i dessa studier har tonvikt lagts på hur verksamhetens effektivitet har påverkats av CRM, men inga undersökningar av liknande slag har ägnats åt svenska myndigheter. LÄS MER

 3. 3. Svenska mäns subjektiva vänster-högerplacering och dess determinanter, 2002 - 2020: En multivariat regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Janne Tikkanen; [2023]
  Nyckelord :Subjektiv vänster-högerplacering; Politisk sociologi; Den kulturella värderingsdimensionen; Social Identity Theory; Issue bundling and issue crowding out; Social Sciences;

  Sammanfattning : De flesta etablerade demokratier i Västeuropa har en ideologisk könsskillnad som struktureras av att kvinnor politiskt placerar sig subjektivt mer åt vänster än män. I det svenska allmänna valet 2022 var könsskillnaden i röstningsbeteendet stor. LÄS MER

 4. 4. Från expansion och äventyr till revolution och landsflykt : svenska sågverk och sågverksarbetare i norra Ryssland 1898–1925

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Ylva Kungsman; [2023]
  Nyckelord :sågverk; sågverkspatroner; sågverksarbetare; timmerfront; Ryska revolutionen; historiskt källmaterial; intervjuer;

  Sammanfattning : Under den expansiva industriella utvecklingen i Ryssland i början av 1900-talet flyttade flera stora svenska företag sina verksamheter dit. Bland dem fanns LM Ericsson, ASEA, (Electro)Lux och Nobel bröderna. LÄS MER

 5. 5. Socialdemokratin i Europa under 2000-talet: Uppgång eller fall?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Longo; Maxwell Overend; [2022]
  Nyckelord :Socialdemokrati; tredje vägens politik; Västeuropa; Väljarstöd; LRECON; GAL-TAN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna text undersöker socialdemokratins utveckling under 2000-talet. I svallvågorna av en nyliberalisering av många socialdemokratiska partier på 1990-talet och genom tredje vägens politik fick många partier i Västeuropa ett politiskt lyft där man kunde kombinera vänsterpolitik med en mittenpolitik för att tilltala en större mängd väljare. LÄS MER