Sökning: "vårdvetenskap time out"

Visar resultat 6 - 10 av 142 uppsatser innehållade orden vårdvetenskap time out.

 1. 6. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Evelina Sjöstrand; Desirée Sebastianson; [2019]
  Nyckelord :Ofrivillig; Patienter; Psykiatrisk vård; Tvång; Upplevelser;

  Sammanfattning : Sebastianson D, Sjöstrand E. Patienters upplevelser av att vårdas inom sluten psykiatrisk tvångsvård: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER

 2. 7. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
  Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 3. 8. "Det går upp, det går ner, det står aldrig still" : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åse Strandberg; Josefine Snaula; [2019]
  Nyckelord :bipolär; bipolär sjukdom; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Bipolar disorder is a demanding illness to live with. Triggers are a mixture of heredity and environment. The disease is divided into two types, 1 and 2. Type 1 is characterized by episodes of depression and mania and type 2 of hypomania and depression. LÄS MER

 4. 9. Beredskapen är allt : En kartläggning av övningar inför allvarlig händelse i ett län i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gustav Kniif; Jessica Tibell; [2019]
  Nyckelord :Communication; cooperate; exercise; major accidents or disaster; cross-sectional study.; Kommunikation; samverkan; övning; allvarlig händelse; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund. Denna magisteruppsats från specialistsjuksköterskeprogrammet i akutsjukvård är en pilotstudie som görs på uppdrag av Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA). Allvarlig händelse är en händelse där resurser behöver omfördelas, ledas och användas på ett särskilt sätt. LÄS MER

 5. 10. Kommunicera om sexuell hälsa vid cancersjukdom : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Lando; Viyanne Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Sexual health; sexuality; nurse experience; communication; cancer; Sexuell hälsa; sexualitet; sjuksköterskors upplevelse; kommunikation; cancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom som kan påverka patienters sexuella hälsa negativt. Sexuell hälsa är ett tillstånd av balans mellan välbefinnande och sexualitet, vilket inkluderar emotionella, fysiska och sociala aspekter. LÄS MER