Sökning: "vad är status"

Visar resultat 1 - 5 av 822 uppsatser innehållade orden vad är status.

 1. 1. Vardagskommunikation och sexuella riskbeteenden : En kvantitativ studie från forskningsprojektet LoRDIA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jenny Karlsson; Kerstin Arvidson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; sexual health; sexual risk behavior; youth; communication with guardians.; ungdomar; sexuell hälsa; sexuella riskbeteenden; tonåringar; kommunikation med vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sexualiteten är en naturlig del av livet som varje individ utforskar och lär sig att förhålla sig till. Det sexuella utforskandet kan även innebära en risk både för den fysiska och/eller psykiska hälsan. LÄS MER

 2. 2. Social worker's experiences of working with women in sex work and their children : A qualitative study conducted in the organization Saheli Sangh

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Gran; Ida Jardstedt; Amenaghawon Ogbomo; [2019]
  Nyckelord :Women in sex work; children of sex workers; attachment; stigma; social constructionism; social worker s perspective of sex work; Kvinnor i sexarbete; barn till sexarbetare; anknytning; stigma; social konstruktionism; socialarbetares perspektiv av sexarbete;

  Sammanfattning : In India, the estimated number of people in sex work is high - figures show an appraisal of three million female sex workers. Most women who enter sex work tend to be very young and do so due to severe economic circumstances. LÄS MER

 3. 3. Hiv/Aids patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Felicia Malmström; [2019]
  Nyckelord :Aids; Diskriminering; Erfarenheter; HIV; Patienter; Stigma; Vårdpersonal; Discrimination; Experiences; Health care; Patients;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är en förhållandevis liten andel personer som lever med diagnostiserad hiv-infektion i Sverige, men eftersom flertalet av dessa personer kommer från högendemiska länder är det som blivande sjuksköterska av intresse att undersöka vad stigmatisering kan innebära i mötet med vårdpersonal. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa hiv/aids-patienters erfarenheter av stigma i mötet med vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Kan förskolläraryrket ses som en profession? Fem förskolechefers syn på förskollärares kompetens, yrkesidentitet och status.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Sjöberg; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskning om förskolechefers erfarenheter och syn påförskollärararyrkets specifika kompetenser, yrkesidentitet, samt om lärarlegitimationen harbidragit till en förhöjd status. Med detta som utgångspunkt tyckte vi att det skulle vara intressantatt undersöka förskolläraryrket i relation till professionsteorin, för att se om förskolläraryrket kandefinieras som en profession. LÄS MER

 5. 5. Har lärare en viss personlighet? : En kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jim Hermansson; Sally Wertwein Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Teacher’s personality; The Big Five; Gender; University; Secondary school; Lärares personlighet; The Big Five; Kön; Universitet; Sekundär utbildning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker om lärare har en universal personlighetstyp inom fem-faktor modellen och om det finns någon signifikant skillnad mellan kön och personlighet hos lärare. Ämnet är av intresse då det för närvarande är brist på lärare i Sverige och yrket är i behov av höjd attraktivitet. LÄS MER