Sökning: "vad är status"

Visar resultat 1 - 5 av 803 uppsatser innehållade orden vad är status.

 1. 1. Kommunala bostadsbolag, en udda fågel i dataskyddsförordningen? En juridisk analys om rättsligt stöd för personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Maxstad; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras bestämmelser om rättslig grund för personuppgiftsbehandling utan samtycke i dataskyddsförordningen (GDPR). Denna analys tar utgångspunkt i Artikel 6 i GDPR och reglerna i bestämmelsen behandlas utifrån situationen för kommunala bostadsbolag. LÄS MER

 2. 2. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar följsamheten till livsstilsförändringar vid hypertoni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Carl Viklund; Anton Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Hypertoni; följsamhet; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Introduktion: Hypertoni är en global folksjukdom där ungefär var femte person har sjukdomstillståndet. Det här är en statistik som i framtiden ser ut att öka. Hypertoni ökar risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och njursvikt vilket således ökar mortaliteten. LÄS MER

 4. 4. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michaela Österman; [2018]
  Nyckelord :råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Sammanfattning : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. LÄS MER

 5. 5. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulär mykorrhiza : två möjliga faktorer i strävan mot ett hållbart fosfornyttjande?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl-Johan Fabo; [2018]
  Nyckelord :mykorrhiza; arbuskulär mykorrhiza; fosfor; fosforbrist; växtnäring; kretsloppsprodukter; restprodukter; tungmetaller; organiska föroreningar;

  Sammanfattning : Låg förekomst av växttillgänglig fosfor är en begränsande faktor för grödors tillväxt på många odlingsmarker. Under det senaste århundrandet har odlare i allt högre utsträckning kommit att använda mineralgödsel för att kunna erhålla tillräckligt stora skördar. LÄS MER