Sökning: "neutraliseringstekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet neutraliseringstekniker.

 1. 1. NO TELL, NO SMELL, NO SELL -INTERNETFORUMET FLASHBACK OCH CANNABISODLARE En netnografi om neutraliseringstekniker inom en kriminell subkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2020-08-13]
  Nyckelord :neutraliseringstekniker; försvarandet av nöjet; legitimering; cannabis; subkultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur de människor som formar den kriminella subkulturen cannabisodlare på Flashback, är involverade i ett moralarbete som innefattar hur de konstruerar, förhandlar om, och förhåller sig till sina kriminella handlingar. Analytisk utgångspunkt är Sykes och Matzas (1957) kriminologiska teori om neutraliseringstekniker, som innebär att brottsliga handlingar för att kunna genomföras måste försvaras via olika former av kulturellt anpassade neutraliseringar. LÄS MER

 2. 2. Stigma, skam och droger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexander Gahnström; Dante Stolt; [2020]
  Nyckelord :Stigma; Neutraliseringstekniker; Narkotika; Missbruksvård; Cannabis; Droger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur samhällets stigmatisering påverkar drogbrukare i kontakten med vården och i deras personliga relationer. Studien undersöker hur drogbrukare rättfärdigar och motiverar sitt drogbruk i relation till den stigmatiserade bilden från samhället. LÄS MER

 3. 3. "Är det ens en privat angelägenhet?" : En studie om utförande av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Sandberg; Evelina Spännar; [2018]
  Nyckelord :privata angelägenheter; servitör; work life balance; theory X Y; organisationskultur; restaurangbranschen; neutraliseringsteknik; arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utförandet av privata angelägenheter under arbetstid. Syftet med studien är att skapa en förståelse för utförandet av privata angelägenheter under arbetstid inom restaurangbranschen. Frågor som vad de anställda sysslar med på arbetstid och hur de hanterar privata angelägenheter framför gäster kommer besvaras. LÄS MER

 4. 4. Avvikande beteende : En kvalitativ studie om kriminalvårdsanställdas inställning till avvikelse, stämpling, stigmatisering och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maria Davidoff; [2017]
  Nyckelord :deviant behavior; stigmatization; labeling; exclusion; avvikande beteende; stigmatisering; stämpling; utanförskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the employees’ in the forensic mental health service conceptions about deviant and normal behavior, and also if they can recognize the explanations for deviant behavior in the central theories. Furthermore it is examined how respondents’ perceptions of how the labeling, stigmatization and exclusion that affect people that show deviant behavior can be counteracted. LÄS MER

 5. 5. Nöden har ingen lag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Adam Ringstrand; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Adam Ringstrand Titel: Nöden har ingen lag. En studie baserad på semistrukturerade intervjuer med en grupp studenter om ämnet offentlig urinering. Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Veronika Burcar Alm Sociologiska institutionen, vårterminen 2016 Denna uppsats handlar om offentlig urinering. LÄS MER