Sökning: "veronica gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden veronica gustavsson.

 1. 1. Särskilt begåvade elevers upplevelser av skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rebecca Saltell; Veronica Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Gifted students; lifeworld; nursing; schoolnurse; Livsvärld; omvårdnad; skolsköterska; särskilt begåvade elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera studier påvisar att elever med särskild begåvning upplever högre grad av psykisk ohälsa än andra elever. Brist på förståelse och kunskap kring särskild begåvning anses ligga till grund för detta. LÄS MER

 2. 2. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Johnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 3. 3. Socialpsykologisk metakognition : En intervjustudie om gymnasieelevers syn på det egna lärandet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Veronica Gustavsson- Rydenvald; [2017]
  Nyckelord :metacognition; knowledge; learning; vocational pedagogy; sociopsychological perspective; metakognition; kunskap; lärande; yrkespedagogik; socialpsykologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Som verksam gymnasielärare har jag ett stort intresse för elevers lärande och hur betydelsefull relationen mellan elev och lärare är för elevernas kunskapsutveckling. Jag ser en förändring i hur elever förhåller sig till sitt eget lärande och att de inte tror på sin förmåga att lyckas med sina studier. LÄS MER

 4. 4. "Man vill ju bara visa det bästa". : Hur unga vuxna socionomstudenter presenterar sig och påverkas av interaktionen på Facebook.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Gustavsson; Veronica Johansson; [2013]
  Nyckelord :Facebook; identity; young adults; social work students; Facebook; identitet; unga vuxna; socionomstudenter;

  Sammanfattning : This paper focuses on how young people use and are affected by Facebook. The study embodies students from the social work program in Sweden and their view on Facebook use. Earlier research has shown that Facebook use has increased among youths. LÄS MER

 5. 5. Lymfocytstimulering med två olika metoder BrdU-ELISA och CFSE-infärgning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Veronica Gustavsson; [2012]
  Nyckelord :Lymfocytstimulering; proliferation; PHA; PPD; SEB;

  Sammanfattning : .... LÄS MER