Sökning: "vitala parametrar"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden vitala parametrar.

 1. 1. Sjuksköterskans bedömning av patienter med misstänkt sepsis på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Lachyn Aydogdyyeva; [2019-06-28]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sepsis; bedömning; bedömningsinstrument; evidens-och erfarenhetsbaserad omvårdnad; omvårdnadsprocessen; vitalparametrar; labb prover; kompetensnivå.;

  Sammanfattning : Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd som kan drabba alla. Statistiken visar att incidensen och mortaliteteten är hög både i Sverige och i världen, vilket belastar samhället ekonomiskt. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Helena Eriksson; Ann-Sofi Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care nurse; Medical emergency team; Nursing assessment; Intensivvårdssjuksköterska; Mobil intensivvårdsgrupp; Vårdbehovsbedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. LÄS MER

 3. 3. Beslutstöd i ambulanssjukvården : En enkätstudie om hänvisning av vuxna till egenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nina Söderberg; Viktoria Wiesel; [2019]
  Nyckelord :nurses in the ambulance service; experiences; support to make decisions; patient safety; reference; self-treatment; appropriate level of care; sjuksköterskor i ambulanssjukvården; erfarenheter; beslutstöd; patientsäkerhet; hänvisning; egenvård; optimal vårdnivå;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Patienter hänvisas idag i större utsträckning till egenvård av sjuksköterskor i ambulanssjukvården och beslutstöd finns för att hjälpa till med hänvisningen. Arbetet innebär att prioritera och bedöma vilken vårdnivå som är optimal för patienterna, vilka patienter som behöver följa med i ambulansen för ytterligare vård på vårdinrättning och vilka som kan hänvisas till egenvård. LÄS MER

 4. 4. Effekter av massage vid postoperativ smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Ida Hellström; Julia Thudin; [2019]
  Nyckelord :Massage; omvårdnad; postoperativ smärta;

  Sammanfattning : Introduktion: För optimal återhämtning postoperativt är adekvat smärtlindring av stor vikt. Otillräcklig smärtlindring, postoperativa komplikationer och biverkningar av smärtlindrande läkemedel är idag ett problem. Tidigare studier har visat att massage har en smärtlindrande och ångestdämpande effekt på patienter med cancersmärta. LÄS MER

 5. 5. Interhospitala transporter av intensivvårdskrävande patienter - Förekomsten av fysiologiska förändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Charlotte Bjurström; Helen Hallqvist; [2018-08-28]
  Nyckelord :Interhospitala transporter; anestesisjuksköterska; intensivvårdskrävande patient; patientsäkerhet; fysiologiska förändringar;

  Sammanfattning : Background: In the year of 2018, there is a shortage of intensive care facilities. Therefore, more and more patients in need of intensive care are being transported between hospitals. LÄS MER