Sökning: "vitala parametrar"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden vitala parametrar.

 1. 1. Sjuksköterskans bedömning om betydelsefulla faktorer för identifiering av sepsis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Samuelsson; Tilda Wickström; [2020-06-15]
  Nyckelord :Sepsis; Sjuksköterska; Kunskap; Identifiering;

  Sammanfattning : Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förekommer världen över. Tillståndet kandrabba alla individer och är en vanlig orsak till morbiditet och mortalitet. Tidig identifieringoch behandling är centralt för att minska lidande, öka chansen till överlevnad samt för attminska de stora sjukhuskostnaderna. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 3. 3. Steam Prediction at an Integrated Pulp and Paper Mill : Mondi Dynäs in Kramfors Municipality

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Jimmy Sehlberg; [2020]
  Nyckelord :Steam prediction; Prediction; Industrial prediction; ångprediktion;

  Sammanfattning : The most important energy carrier at an integrated pulp and paper mill is steam, it is essential to power components and machinery. The components create variations in the steam grid network, variations that exceed the capacity of the steam accumulator. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenhet av att använda ”National Early Warning Score” för att bedöma patienters hälsostatus : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Michaela Celind; Elin Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :”National Early Warning Score”; klinisk bedömning; erfarenhet; sjuksköterska; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Minskat antal vårdplatser och en ökad ålder på befolkningen gör att trycket på vården ökar. I takt med detta ökar också risken för att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. LÄS MER

 5. 5. Att transportera ett sjukt barn : Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda barn vid interhospital överföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carl Johan Holmberg; Jonna Sanfridsson; [2020]
  Nyckelord :interhospital överföring; barn; anestesisjuksköterska; transport; ambulanssjukvård; upplevelse; erfarenhet; ansvar;

  Sammanfattning : Ett barn kräver mer stöd och förståelse för vad som kommer att ske. En interhospital överföring innebär ett byte av miljö vilket kan upplevas hotfullt för barnet. Miljön är oförutsägbar och vårdpersonal kan uppleva ensamhet om känslan av gemenskap uteblir. LÄS MER