Sökning: "volymvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet volymvärde.

 1. 1. Analysis of tied up capital at Rejmes Lastvagnar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Christian Ladekrans; Niclas Leinmark; [2017]
  Nyckelord :Logistik; Lager; Lagerstyrning; ABC-analys; Partiforming; kapitalbindning; Servicenivå; Säkerhetslager; Materialförsörjning; EOQ; Beställningspunktsystem; VMI;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola och Tage Rejmes Lastvagnar AB i Norrköping under vårterminen 2016. Tage Rejmes Lastvagnar AB säljer och reparerar lastvagnar och bussar samt erbjuder leasing från företagets lokaler i Butängen, Norrköping. LÄS MER

 2. 2. Effektiv lagerstyrning med AHP och tvådimensionell artikelklassificering : En fallstudie på Permobil AB, Timrå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :Inventory management; forecast; ABC-classification; AHP; layout; material flow.; Lagerstyrning; prognoser; artikelklassificering; AHP; layout; materialflöde;

  Sammanfattning : Costs related to inventory are usually a significant amount of the company’s total assets. Despite this, companies in general don’t pay a lot of interest in it, even if the benefits from effective inventory are obvious when it comes to less tied up capital, increased customer satisfaction and better working environment. LÄS MER

 3. 3. Classification of supplied components

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Kristin Svensson; Kristofer Sveger; [2014]
  Nyckelord :ABC-klassificering; supply; försörjningsstrategi; lagerstyrning; inköpsklassificering; ABC classification; inventory management; purchase classification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektroniktillverkaren The Company implementerade för 4-5 år sedan en ABC-klassificeringsmodell för klassificering av de komponenter som de köper in. Nu vill företaget utmana den nuvarande modellen och utvärdera om de använder korrekta parametrar för klassificering, för att undersöka om det finns möjlighet till förbättring. LÄS MER

 4. 4. Analys och effektivisering av lager på ThyssenKrupp Marine Systems i Karlskrona

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofie Löfdahl; [2014]
  Nyckelord :Kapitalbindning; lageromsättningshastighet; ABC-analys; volymvärde; uttagsfrekvens; anskaffningsledtid; Tied up capital; inventory turnover rate; ABC analysis; annual dollar volume; withdrawal frequency; procurement lead time.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: ThyssenKrupp Marine Systems AB (TKMS AB) är ett företag som står för marin högteknologi i världsklass. Företaget har verksamhet på tre orter i Sverige, Karlskrona, Malmö och på Muskö. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av det interna materialflödet vid Lundbergs Produkter AB

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Jesper Bohm; Kristofer Svensson; [2014]
  Nyckelord :Logistik; Materialflöde; Processkartläggning; Lager; Buffertlager; Plocklager; Periodbeställningssystem; Beställningspunktssystem;

  Sammanfattning : Lundbergs Produkter AB är ett företag som säljer inredningsprodukter till en mängd olika återförsäljare i Norden. Företaget har ett 15 000 m2 stort lager, i vilket de olika artiklar som ingår i sortimentet lagerhålls och plockas innan de skickas till återförsäljarna. LÄS MER