Sökning: "water research"

Visar resultat 1 - 5 av 2245 uppsatser innehållade orden water research.

 1. 1. Insights Into Wind Profile Characteristics in the Arctic Marine Boundary Layer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Charlotte Sophie Gausa; [2024]
  Nyckelord :Arctic; wind profile power law; MOST; boundary layer; low level jets; sea ice; vindprofil; Arktis; gränsskikt; vindenergi; låghöjdsvindar; havsis;

  Sammanfattning : The atmospheric boundary layer in the Arctic is essential for the understanding of climate change and improving regional weather prediction. The aim of this study is to investigate to which degree wind speed profiles retrieved in the Arctic agree with well known wind profile concepts and understand which local impact factors influence the wind speed profile. LÄS MER

 2. 2. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 3. 3. Application of Fourier Transforms to time-resolved ambient pressure spectroscopy operando studies of CO oxidation over Pt(111)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Grigore-Leon Ratiu; [2024]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The study of heterogeneous catalysis has important implications in increasing the efficiency of industrial processes and in reducing the emissions of greenhouse gases from sources such as automobiles. A reaction with high industrial relevance is the oxidation of CO on noble metal catalysts. LÄS MER

 4. 4. Metaller i Vombsjön - Mygglarver som bioindikator för miljöövervakning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Siri Bengtsson; [2024]
  Nyckelord :Bioindicators; Chironomidae; Freshwater source; Lake Vomb; Metal concentrations; Pollution; Sediment sampling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates concentrations of eight metals (Cu, Zn, Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, As) in the freshwater resource Lake Vomb, located in the south of Sweden (Scania), and explores the potential use of deformed Chironomidae larvae as bioindicator. Sediment samples from six locations were analysed against threshold values from the Swedish Agency for Marine and Water Management and background values from the Swedish Environmental Protection Agency. LÄS MER

 5. 5. Assessing water balance and yields in Malawian cropping systems : maize soybean and maize Gliricidia systems resilience against climate change

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Danila Valeriano; [2024]
  Nyckelord :crop modelling; APSIM; Malawi; maize; soybean; Gliricidia; agroforestry; legume intercropping; climate predictions; climate adaptation; SDSM;

  Sammanfattning : In Malawi, maize monocultures are increasingly susceptible to extreme weather patterns, causing considerable yield reduction and heightened food insecurity for smallholder farmers dependent on rainfed subsistence agriculture. Diversifying cropping systems is crucial for ensuring yield resilience. LÄS MER