Sökning: "workplace learning"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden workplace learning.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Biblioteksutvecklares lärande i praktiken: så beskrivs integrationen av formellt och informellt lärande i två regionala biblioteksverksamheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Catharina Aineström; [2021]
  Nyckelord :lärmiljö; expansivt och restriktivt lärande; kompetensutveckling; regional biblioteksutveckling;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look into the learning environment and learning conditions of regional library employees. The study has a qualitative and deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Urban transition experiments for global climate goals : learning from effective interventions to reduce car use in Lund municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Paula Kuss; [2021]
  Nyckelord :transport intervention; car use reduction; urban mobility; urban transition experiments; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : To limit global warming to 1.5°C, concerted efforts to drastically reduce GHG emissions by 2030 are needed. Lund municipality has ambitious climate goals for 2030, however, high emissions from transport and especially private car use endanger their achievement. LÄS MER

 4. 4. Experiences of workplace violence among health care workers : A qualitative study of violence from the perspective of care professionals

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Kristina Miljak; [2021]
  Nyckelord :Health care workers; mental illness; patients; violence; workplace;

  Sammanfattning : Violence and threats of violence is described as a common and relevant issue in various care units. Mental health care workers often feel frustrated and unsatisfied in their work with mentally ill patients. Experienced mental health care workers find that learning how to treat and cope with violent patients is beneficial. LÄS MER

 5. 5. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER