Sökning: "workplace learning"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden workplace learning.

 1. 1. Planerade aktiviteter inom ekologi inkluderande ämnesspecifika begrepp : En kvalitativ studie med förskollärare inom I Ur och Skur verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Camilla Lundevall; [2021]
  Nyckelord :Ecology; planned activities; preschool teachers; subject-specific concepts; Ur och Skur; Ekologi; förskollärare; planerade aktiviteter; Ur och Skur; ämnesspecifika begrepp;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad förskollärare på I Ur ochSkur förskolor har för synpunkter på och erfarenheter av planerade aktiviteter, som inkluderar ämnesspecifika begrepp inom ekologi. Kvalitativa intervjuer av sex förskollärare verksamma inom två I Ur och Skur verksamheter iMellansverige har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 3. 3. The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Workstation; Home office; Office furniture design; Covid-19; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. LÄS MER

 4. 4. Motivation in the Remote Workplace : Understanding the Threats and Opportunities to Motivation During Enforced Remote Work

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexander Dryselius; Joel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Self-Determination theory; Teleworking; Remote working; Self-leadership; Work-Life balance;

  Sammanfattning : In the wake of the Covid-19 pandemic, organizations across the world have been forced to move operations into the homes of its employees. This shift has dramatically changed the individual workplace contexts that employees are subject to, raising questions about which effects this will have on employee motivation. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser av möjligheter och utmaningar med att implementera evidens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Albin Jakobsson; Joel Ekblad; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; evidence-based practice; challenges; possibilities; experiences;

  Sammanfattning : Background: It has been proven to be a challenge for physiotherapists to utilize evidence within their practice. Conducting evidence-based care is a requirement for providing good care and a requirement in the legitimation for Swedish physiotherapists. LÄS MER