Sökning: "äldreomsorg halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden äldreomsorg halmstad.

 1. 1. “För utan dem så är vi ingenting och de måste ha det bra” : - En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens enhetschefer upplever sitt arbetsmiljöarbete under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabina Sjöstrand; Teuta Cakaj; [2021]
  Nyckelord :Social work; Psychosocial work environment; Head of Unit; Elderly care; Covid-19; Socialt arbete; Psykosocial arbetsmiljö; Enhetschef; Äldreomsorg; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna under en pandemi. Med kvalitativa metoder har studien fördjupat sig i enhetschefernas upplevelser och erfarenheter till att utföra ett hållbart och strukturerat arbetsmiljöarbete och därmed ökat kunskapen om hur enhetschefernas verklighet ser ut och har sett ut under de påfrestningar som Covid-19 har medfört inom äldreomsorgen. LÄS MER

 2. 2. Chefens jävla ansvarsområde : En studie om hälosfrämjande arbete inom äldreomsorgen ur ett mallanchefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Johansson; Sara Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; Health promotion work; elderly care; head of unit; KASAM; Socialt arbete; hälsofrämjande arbete; äldreomsorg; mellanchefer; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka mellanchefers upplevelse av det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen. Materialet omfattar semistrukturerade intervjuer med sex mellanchefer som alla är verksamma inom äldreomsorgen. Vår valda metod är kvalitativ undersökning och analysen av data gjordes genom kategorisering. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av hemtjänstverksamhet : En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av digitalisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :My Lööv; Hedda Unosson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete; digitalisering; digitala verktyg; hemtjänst; hemtjänstpersonal; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Digitaliseringens utveckling inom hemtjänsten går framåt och förhoppningen är attkunna öka möjligheter och effektivitet i arbete och välfärd. Med hänsyn tillutvecklingen inom hemtjänsten, var en studie relaterat till hemtjänstpersonalsuppfattningar om digitalisering aktuellt. LÄS MER

 4. 4. Behovsbedömning inom äldreomsorgen medbehovsbedömningssystem : En studie om förändring i samband med attbehovsbedömningssystem börjat användas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anders Hamnér; Jenny Hasth; [2020]
  Nyckelord :Needs Assessment; Elderly Care; Decision support system; Needs Assessment System; Change; IBIC.; Behovsbedömning; äldreomsorg; beslutsstödsystem; behovsbedömningssystem; förändring; IBIC.;

  Sammanfattning : IT-system är idag en del av i stort sett varje organisation. Tidigare forskning har visat attinförandet och användningen av nya IT-system påverkar organisationens struktur, aktiviteteroch aktörer och att mer forskning behövs för att förstå hur IT-systemen förändrarorganisatoriska processer. LÄS MER

 5. 5. "Att vara chef i hemtjänsten kan ibland vara som en rockkonsert" : - En kvalitativ studie om enhetschefer i kommunal hemtjänst och deras upplevelse av sin yrkesroll, kraven och arbetsmotivationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Lorentzon; Jenny Tilson; [2019]
  Nyckelord :middle manager; leadership; motivation; elder care; social work; enhetschef; ledarskap; motivation; äldreomsorg; socialt arbete;

  Sammanfattning : Med bakgrund av enhetschefer i äldreomsorgens komplexa yrkesroll har syftet med denna studie varit att undersöka enhetschefens upplevelse av yrkesrollen samt vilka krav och förväntningar som finns hur de upplevs och hanteras. Vad som motiverar enhetscheferna har också undersökts. LÄS MER