Sökning: "1598"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet 1598.

 1. 1. U-Pb datering av zirkon från migmatitisk gnejs i Delsjöområdet, Idefjordenterrängen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Mimmi Ingered; [2017]
  Nyckelord :Svekonorvegiska orogenesen; Idefjordenterrängen; U-Pb; Migmatit; Zirkon; LA-ICP-MS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Under den Svekonorvegiska orogenesen omkristalliserade stora delar av sydvästra Sverige och bildade metamorfa migmatitiska gnejser. I Idefjordenterrängen, väster om Mylonitzonen, har migmatiterna inte daterats och då kunskapen om de metamorfa processerna i området brister kan migmatiterna ge en bättre bild av när metamorfosen skedde. LÄS MER

 2. 2. Underårig men överviktig : sjuksköterskans preventiva arbete mot barnfetma

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Olivia Bäck; Sofie Klintmalm; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Barnfetma; Prevention; Föräldrar; Övervikt;

  Sammanfattning : BakgrundFetma är en utbredd folksjukdom, hos såväl barn och unga som hos vuxna.Övervikt och fetma ökar riskerna för flertalet livslånga och potentiellt livshotande sjukdomar som diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Ethos et représentation de l'Autre dans le discours de controverse religieuse de Philippe Duplessis-Mornay : Étude de l'emploi des pronoms dans la préface de deux éditions du Traité de l'eucharistie (1598/1604)

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Sophie Yvert-Hamon; [2013]
  Nyckelord :Discourse analysis; ethos; the Other; argumentation; religious controversy; preface; pronouns; Philippe Duplessis-Mornay; Analyse du discours; ethos; l Autre; argumentation; controverse religieuse; préface; pronoms; Philippe Duplessis-Mornay;

  Sammanfattning : With the discourse analysis as framework, this study focuses on the ethos, the representation of the Other and the argumentation in the discourse of religious controversy of the protestant Philippe Duplessis-Mornay. The corpus, which consists of the prefaces of two editions of the Traité de l’eucharistie (1598 and 1604), was subject to a systematic survey of the personal pronouns je, nous, vous as well as references to Duplessis-Mornay’s direct opponents, in a diachronic perspective (the two editions have been compared). LÄS MER

 4. 4. Twittra, gilla, mäta - En studie av åtta företags arbete med sociala medier

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hanna Metsis; [2013]
  Nyckelord :social media; Facebook; Twitter; digital marketing; social networks;

  Sammanfattning : This thesis investigates and analyses the social media strategy of eight companies. How the companies measure and evaluate their activity and investments in social media channels in general, and Facebook in particular is studied through qualitative interviews. The findings are then compared and analysed. LÄS MER

 5. 5. Rättigheter för ledningar : en studie av upplåtelseformer för ledningar i Göteborgs Stad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik; Högskolan Väst/Avd för lantmäteriteknik och matematik

  Författare :Josefin Eklund; Ida Kjörk; [2009]
  Nyckelord :Agreements; conduit; easement; expropriation act; Gothenburg; leasehold; usufruct; Anläggningsarrende; annan nyttjanderätt; avtal; expropriationslagen; Göteborg;

  Sammanfattning : Detta examensarbetes syfte är att fördjupa våra kunskaper om ledningsrätt och alternativa upplåtelseformer för ledningar samt att undersöka hur dessa används i praktiken. Inledningsvis redovisas de olika upplåtelseformerna: servitut, ledningsrätt och olika typer av nyttjanderätter. LÄS MER