Sökning: "ALARA"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet ALARA.

 1. 1. Kartläggning av icke-radiologers kunskap om röntgenstrålning - hur stor är medvetenheten gällande risker och effekter?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Emmy Blom; Miriam Ulvar; [2020-08-05]
  Nyckelord :Remittenter; Strålkunskap; ALARA; Strålutbildning; Riskmedvetenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bildtagning av människors inre med hjälp av röntgenstrålning är enundersökningsmetod som med åren används allt mer i diagnostiskt syfte inom sjukvården.Röntgenstrålningen medför dock alltid en risk för patienten, vilken kan leda till både akuta ochkroniska effekter i den biologiska vävnaden. LÄS MER

 2. 2. Mätning av bildkvalitet och stråldos vid olika avstånd mellan objekt och detektor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Josef Lindberg; Joakim Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :ALARA-principen; genomlysning; optimering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur kan injicerad aktivitet individanpassas vid skelettscintigrafi? Effekten av patientspecifika parametrar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amro Chermiti; [2020]
  Nyckelord :bone scintigraphy; nuclear medicine; dosage; ALARA; RMSE; Skelettscintigrafi; nuklearmedicin; dosering; ALARA; RMSE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skelettscintigrafi är en nuklearmedicinsk undersökning. Undersökningen är den mest använda nukleardiagnostiska metoden och den genomförs ofta som en helkroppsundersökning. LÄS MER

 4. 4. För- och nackdelar med lungtomosyntes vid utredning av lungförtätningar i jämförelse med konventionell lungröntgen och datortomografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Poorbakhtegan; Masoumeh Vatanshenas; [2019-08-22]
  Nyckelord :tomosyntes; datortomografi; lungröntgen; lungförtätningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av antalet lungundersökningar har ökat, detta på grund av att fler drabbas av lungsjukdom och då diagnostik i tidigt skede är viktigt för att minska mortaliteten. Lungundersökningar ska utföras med så låg stråldos som möjligt så att ALARA principen, As Low As Reasonably Achievable vilket innebär att användning av joniserande strålning bör vara optimerat och motiverat. LÄS MER

 5. 5. Low dose CT for attenuation correction in PET. Validation of quantification for different patient sizes.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Anders Törnblom; [2019]
  Nyckelord :Attenuation correction PET PET CT dose CTDI ALARA Q.AC Phantom NEMA GE;

  Sammanfattning : Introduction: Despite the relatively low dose (0.5 mSv – 1 mSv) generated by Attenuation Correction CT (ACCT) in PET examinations, the ALARA principle is still applicable. The currently used ACCT standard protocol at the Karolinska University Hospital in Solna uses 7. LÄS MER