Sökning: "Anders fredriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anders fredriksson.

 1. 1. Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet : En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Fredriksson; Tina Palm; Mahdi Tounsi; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Corporate Sustainability; Hållbarhet; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsstyrning med fokus på lönsamhet - En kvalitativ studie om hur företag gör ekonomiska överväganden i sitt hållbarhetsarbete Kurs: 17VT-2FE75E Ekonomistyrning, kandidatuppsats Författare: Amanda Fredriksson, Tina Palm, Mahdi Tounsi Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund: I dagens samhälle ökar kunskapen kring samhället och flertalet människor uppmärksammar saker i vår omgivning. Det sker ständiga omvärldsförändringar med en ökad globalisering, urbanisering och även omfattande digitalisering omkring oss. LÄS MER

 2. 2. Hur butikschefen påverkar butikens lönsamhet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Martin Fredriksson; Anders Backman; [2014]
  Nyckelord :Retail Profitability; Store manager; Leadership; Value-profit chain; Chain stores; Electronics industry; Swedish Retail; Detaljhandel; Lönsamhet; Butikschef; Ledarskap; Value-profit chain; Butikskedjor; Elektronikbranschen; Svensk handel;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har den svenska elektronikhandeln präglats av en allt hårdare konkurrenssituation och lägre lönsamhet. Det har lett till att stora butikskedjor gått i konkurs. För att vända trenden måste företagen hanterar sina butiksverksamheter effektivt. Det blir därmed avgörande hur butikschefen sköter butiken. LÄS MER

 3. 3. IT-outsourcing – dolda kostnader

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Daniel Fredriksson; Anders Magnusson; [2008-06-27]
  Nyckelord :IT-outsourcing; hidden costs; IT-costs; IT-contracts; IT-outsourcingprocess;

  Sammanfattning : Many corporations turn to IT-outsourcing to focus more on their core competence or to cut the IT-budget. There is one caveat, the costs presented at a first glance does not always present the entire truth. Instead the costs run deeper and so-called hidden costs exist beyond the contractual cost. LÄS MER

 4. 4. Tron på praktisk och laborativ matematik i undervisningen -relevant eller överdriven? : Landsomfattande jämförelse av 1000 elevers betyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Anders Fredriksson; [2008]
  Nyckelord :praktisk matematik; laborativ matematik; inlärningsstilar; undervisning;

  Sammanfattning : Som student på lärarutbildningen fick jag bland annat lära mig om olika inlärningsstilar och om vikten av varierade arbetsformer i undervisningen. Något förenklat menar vissa forskare att man kan skilja den teoretiskt lagde eleven från den mer praktiskt lagde, vilket betyder att en mix av teoretisk och praktisk/laborativ undervisning skapar bra förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. LÄS MER

 5. 5. Production Organization at Husqvarna AB : A Study of Chainsaw Production at Three Factories

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Anders Carlsson; Henrik Fredriksson; [2005]
  Nyckelord :Husqvarna AB; work organization; production organization; labor specialization; division of labor; Husqvarna AB; arbetsorganisation; produktionsorganisation; arbetskraftsspecialisering; arbetets uppdelning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis looks at the organization of the production of chainsaws in three different Husqvarna AB plants; one in Sweden, one in Brazil and one in the USA. The field of production organization carries the mark of men like Adam Smith, Frederick Taylor and Henry Ford, and it is with reference to the approaches of these men, and others, that we ask how Husqvarna AB organizes its production of chainsaws. LÄS MER