Sökning: "Andreas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Andreas Larsson.

 1. 1. Digitalisering inom offentlig sektor : En fallstudie av Pensions- och Polismyndighetens arbete med digitalisering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Larsson; Sofia Staffas Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Offentlig sektor; e-förvaltning; Digitalisering; Innovation; Samverkan; Öppna data;

  Sammanfattning : Bakgrund: Offentlig sektor står inför stora interna och externa utmaningar, vilket ställer stora krav på intern och extern effektivitet inom offentliga verksamheter. Mycket hopp har tilldelats digitalisering för att kunna lösa de problem som olika samhällen nu står inför. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion av en Binder Jetting 3D-skrivare

  Kandidat-uppsats, ; ; ;

  Författare :Andreas Sving; Erik Hållström; Oscar Larsson; Sari Abid Al Shaybany; [2018]
  Nyckelord :Binder Jetting; 3D-skrivare; individanpassade läkemedel; konstruktion;

  Sammanfattning : Projektet gick ut på att montera ihop en Binder Jetting 3D-skrivare som är en delav ett större projekt med syfte att framställa individanpassade läkemedel inomsjukvården. Skrivaren fungerar genom att om vartannat applicera tunna skiktpulver och bindemedel. LÄS MER

 3. 3. Demokratiska läroprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Larsson; Lukas Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Education; Democracy;

  Sammanfattning : Vi har sammanställt den här texten genom att jämföra och reflektera kring olika källor. Vi har haft som ambition och mål att svara på våra frågeställningar med hjälp av adekvat forskning. Vi inleder texten med en kort historieöversikt för att ge läsaren en inblick kring det problematiska med begreppet demokrati och värdegrund. LÄS MER

 4. 4. Introducing heterogeneities in biological neuronal network models with distance-dependent connectivity

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andreas Kjerrgren; Max Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computational studies of biological neuronal network dynamics are often conducted on isotropic and homogeneous network models where all neurons are assumed to be identical. Here, we look at three different spatially extended networks and introduce heterogeneities in the connectivity. LÄS MER

 5. 5. Embodied Understanding in Computer Programming : A semiotic analysis of metaphors used in programming

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Andreas Larsson; [2018]
  Nyckelord :Embodied Cognition; Computer Programming; Computer Science; Conceptual understanding; Conceptual metaphors; Social Semiotics; Qualitative analysis;

  Sammanfattning : Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is a reflection of our conceptual understanding thereof. LÄS MER