Sökning: "Andreas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Andreas Larsson.

 1. 1. Patientens upplevelse av delaktighet i vårdavdelningens hygienarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Larsson; Kasper Törnered; [2021-06-29]
  Nyckelord :patientperspektiv; vårdhygien; slutenvård; delaktighet; patienthygien;

  Sammanfattning : Background: While on a hospital ward, patients could fall victim to several consequencesrelating to a lack in personal as well as hospital related hygiene such as healthcare relatedinfections and social exclusion. According to current nursing theories, healthcare should striveto make the patient on equal footing and empower the patient to make them a part of the care. LÄS MER

 2. 2. Efficient use of source code plagiarism detection tools in academia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Larsson; [2021]
  Nyckelord :source code plagiarism; efficiency; education;

  Sammanfattning : Source code plagiarism detection tools have been readily available for use in academia and industry for a long time. While there are many motivations for the usage of these tools in Computer Science education, they are often not implemented on an institutional level. LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvar vid bemanningsanställdas obehöriga angrepp på företagshemligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När skådespel utgör grunden för ett väl utfört emotionellt arbete : En kvalitativ studie av undersköterskans emotionella arbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Andreas Larsson; Frida Nordström; [2021]
  Nyckelord :homecare; emotional labor; lack of time; professional role; acting; hemtjänst; emotionellt arbete; tidsbrist; yrkesroll; skådespel.;

  Sammanfattning : Kvinnliga undersköterskor inom äldreomsorgen i Sverige är en utsatt grupp där sjukskrivningar är vanligt förkommande och det finns rapporter som påvisar att sociala kontakter med vårdtagare ger en ökad risk för psykisk ohälsa. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för det emotionella arbete som ingår i en undersköterskas yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Attityder, byråkrati och meningsskapande i samband med AI i sjukvården : En kvalitativ undersökning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Andreas Aldin; Victor Larsson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; AI; social factors; healthcare; AI-healthcare; discourse; bureaucracy; sense-making; communication; organizations; Attityder; AI; sociala faktorer; sjukvård; AI-sjukvård; diskurs; byråkrati; meningsskapande; kommunikation; organisationer;

  Sammanfattning : This thesis explores attitudes towards Artificial Intelligence within the Swedish Public healthcare system. The goal of the study was to attain a deeper understanding of how hospitals and healthcare officials perceive and think about the technology and what it means to them in their professional life. LÄS MER