Sökning: "Andreas Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden Andreas Larsson.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betygsättning av rörelsekvaliteter : En kvalitativ studie av lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Andreas Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots omfattande reformer och ändringar av både skolans läroplaner och betygssystem har forskning visat på en alltjämt fortsatt problematik gällande likvärdighet vid bedömningar och betygsättning. Särskilt problematiskt för ämnet idrott och hälsa är utmaningen med att bedöma elevernas rörelsekvaliteter. LÄS MER

 3. 3. Pandemrix- en brytpunkt? : En komparativ studie om nyhetsmedias gestaltning av vaccin under två pandemier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joel Kelly; Andreas Larsson; [2022]
  Nyckelord :Framing; vaccine; pandemic; intertextuality; news; gestaltningsteorin; vaccin; pandemier; intertextualitet; nyheter;

  Sammanfattning : The differential framing of societal concerns within news articles influences the decision makingof the readers which in turn has consequences on a social scale. In light of this it should bedeemed important to analyse how vaccines are portrayed in news articles and that is the purposeof this study. LÄS MER

 4. 4. Olika designmönsters påverkan på spelstil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Larsson; Tobias Puusaari Lehmann; [2022]
  Nyckelord :Designmönster; spelstil; spelupplevelse; förstapersonsskjutare;

  Sammanfattning : Att identifiera och kategorisera mönster är etablerat inom både arkitektur och mjukvaruutveckling. Inom spelvetenskap är det fortfarande relativt ungt och outforskat. Mycket av den forskning som gjorts om det inom spelvetenskap bygger på det arbete Björk och Holopainen (2003) gjort. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av delaktighet i vårdavdelningens hygienarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Larsson; Kasper Törnered; [2021-06-29]
  Nyckelord :patientperspektiv; vårdhygien; slutenvård; delaktighet; patienthygien;

  Sammanfattning : Background: While on a hospital ward, patients could fall victim to several consequences relating to a lack in personal as well as hospital related hygiene such as healthcare related infections and social exclusion. According to current nursing theories, healthcare should strive to make the patient on equal footing and empower the patient to make them a part of the care. LÄS MER