Sökning: "Animerade tv-serier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Animerade tv-serier.

 1. 1. Who´s got the power? : En analytisk Girl Power-serie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Girl Power; Genus; Serietidningar; Animerade tv-serier; Hjältinnor;

  Sammanfattning : Detta projektarbete tog avstamp i Rebecca c. Hains arbete om Girl Power-hjältinnor och undersökte den normativa bilden av den kontemporära tecknade Girl Power-hjältinnan. Detta för att ta reda på vilka fysiska drag och attribut som sällan sätts i fokus inom genren. LÄS MER

 2. 2. Hur kan hjältar och skurkar se ut? : En studie om barns uppfattning kring normer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therese Boberg; Severina Kanasaite; [2015]
  Nyckelord :Normer; barnlitteratur; animerade TV-serier och filmer; förskola.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka barnlitteratur och andra mediers betydelse för barns uppfattning kring normer. Det vi vill synliggöra är hur barn påverkas av normer som finns i barnlitteratur och dess illustrationer, vilka normer förskolebarn uppfattar bland hjältar och skurkar samt varifrån de fått inspiration till dessa. LÄS MER

 3. 3. Dubb och eftersynkning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Mattias Söderberg; [2011]
  Nyckelord :postproduktion; ljudläggning; tramp; dialogbearbetning; eftersynk; mix; dubb;

  Sammanfattning : Jag har under mitt kandidatarbete praktiserat på ett postproduktionsbolag i Stockholm som heter Cinepost. De har varit med i branschen i över tio år och har gjort många filmer. Där har jag varit med under ett flertal filmproduktioner och fått lära mig hur hela postproduktionskedjan går till. LÄS MER