Sökning: "Anna Fallgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna Fallgren.

 1. 1. A decision tree did not increase treatment in patients with temporomandibular disorders.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Jakob Fallgren; Anna Näsström; [2018]
  Nyckelord :Temporomandibular disorders; decision-making; intervention;

  Sammanfattning : Aims: Many patients with temporomandibular disorders (TMD) seem to go undetected within primary dental health care. Previous studies have concluded that further efforts are needed to safeguard the clinical decision process in dentistry for patients with probable TMD. LÄS MER

 2. 2. 'A Food Culture in Transition'. Perceptions of Healthy Eating and Reasoning in Food Choices - A Grounded Theory Study of Young Mothers in South Tarawa, Kiribati

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Anna Fallgren; [2017]
  Nyckelord :Public health; Food choices; Healthy eating; Kiribati; Pacific; Qualitative study; Mothers; Non-communicable diseases; Poverty; Climate change; Nutrition; Culture; Food policy; Non-governmental organisations; Participation; Social Sciences; Medicine and Health Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The recent shift towards energy-dense and nutrient-poor diets has led to an increase of diseases such as obesity, diabetes and cardio-vascular disease. Due to poverty, geographical remoteness and lack of cultivable land, Kiribati experiences a double burden of malnutrition with high levels of NCDs among adults, and undernourishment among children. LÄS MER

 3. 3. Att bedriva matematik : Sju lärares berättelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Angelica Dahlström; Anna-Karin Fallgren; [2008]
  Nyckelord :Mathematics education; Approach; Matematikundervisning; Tillvägagångssätt;

  Sammanfattning : ResuméArbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, avancerad nivå, 15 hpHögskolan SkövdeTitel: Att bedriva matematikundervisning – Sju lärares berättelserSidantal: 38Författare: Angelica Dahlström & Anna-Karin FallgrenHandledare: Britt-Marie OlssonDatum: Januari 2008Nyckelord: Matematikundervisning – TillvägagångssättSyftet med studien var att ta reda på vilka tillvägagångssätt lärare säger att de använder för att få eleverna att förstå matematik. Vi ville veta hur verksamma lärare undervisar sina elever i matematik och vad de har för argument för sina respektive val. LÄS MER