Sökning: "Anna Matson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anna Matson.

 1. 1. CSR, Stakeholders and Financial Performance : Investigating the impact of CSR on financial performance in the European Technology industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Matson; Natalie Brantestig; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Financial Performance; ROA; Tobin’s Q; ESG scores; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Purpose: This study aims to explore the impact of CSR on financial performance in firms located in the European technology industry. The main purpose aims to explain to what extent CSR activities influence financial performance, whilst to also further explain the influence in depth through investigating which CSR activities contribute to the potential impact. LÄS MER

 2. 2. "Det kanske blir likvärdigt men inte rättvist" : Lärarnas uppfattningar kring anpassningar och likvärdighet vid de nationella proven i svenska för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Hägglund; Tuuli Töyli; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; nationella prov; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hägglund, Anna och Töyli, Tuuli (2021). ”Det kanske blir likvärdigt men inte rättvist”. Lärarnas uppfattningar kring anpassningar och likvärdighet vid de nationella proven i svenska för elever med språkstörning. LÄS MER

 3. 3. Med Rätt att Manipulera?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Bergström; Emelie Lundin Jönler; Anna Matson; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; Non-discretionary accruals; incentive programs; Company Size; Agency Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose This study aims to investigate earnings management based on company size and incentive programs within all large-, mid- and small cap companies in the US technology industry. Theoretical perspectives The results of the study are analyzed on the basis of agent theory and a developed model of agent theory in the form of managerial power approach. LÄS MER

 4. 4. Tvådimensionella återgivningar av tvådimensionella varor som varumärken : En tolkning av art. 7.1 e) iii) VMF:s omfattning och syfte mot bakgrund av Svenskt Tenn-målet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frost Anna Matson; [2019]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Varumärkesrätt; Absoluta registreringshinder; Tvådimensionella varumärken; Upphovsrätt; Överlappande skydd; Brukskonst;

  Sammanfattning : För att kunna registrera ett EU-varumärke krävs att det inte föreligger några absoluta eller relativa registreringshinder. Ett av de absoluta registreringshindren, art. 7.1 e) iii) VMF, stadgar ett förbud om att registrera kännetecken som endast består av ”[. LÄS MER

 5. 5. Hellre fria än fälla? - En uppsats om polisers brott som grund för avskedande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Matson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; avsked; avsked på grund av brott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar polisers anställningsskydd och de avvägningar som gjorts i fall då poliser gjort sig skyldiga till brott, i förhållande till allmänhetens förtroende. Vid bedömningen har särskild vikt lagts vid att undersöka de aspekter som föranlett avsked och hur bedömningen gjorts för att fastslå avskedet. LÄS MER