Sökning: "Anna Ringström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anna Ringström.

 1. 1. Life Cycle Assessment of a Road Ferry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Ringström; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; Swedish Transport Administration STA ; STA Road Ferries; road ferry; environmental impact; environmental performance; ferry transport; Livscykelanalys LCA ; Trafikverket; Färjerederiet; vägfärja; miljöpåverkan; miljöprestanda; färjetransport;

  Sammanfattning : On a national level, the Swedish Transport Administration (STA) constitute the responsibleauthority for national long-term infrastructure planning in Sweden and therefore has animportant role for limit the environmental load from domestic transport. STA Road Ferries isresponsible actor within STA, for national infrastructure planning connected to public marinetransport and has formulated the goal of net zero GHG emissions by year 2045 for the ferryfleet. LÄS MER

 2. 2. The Messages from the Populist Radical Right : A Comparison of European Right-Wing Populist Parties’ Ideological Core 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Ringström; [2019]
  Nyckelord :Radical Right-Wing; Populism; Ideology; Comparison; Comparative Manifestos Project;

  Sammanfattning : The aim of the paper is to do a quantitative comparison of the manifestos from a number of European parties that are being put in a mutual party family often referred to as “radical right-wing populist”. The main primary source is the Comparative Manifesto Project database from which the data was gathered for analysis. LÄS MER

 3. 3. sSWOT-analysis of the introduction and usage of faecal sludge as fertiliser in agriculture in the Western Cape Province, South Africa

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Felicia Frise; Anna Ringström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For future generations, securing nutrients and minimising the biochemical flows are significant challenges for humanity. Due to this, it is important to develop new phosphorous recovery methods from alternative sources to secure food production, reach sustainable development and circular economy. LÄS MER

 4. 4. Läxhjälpens olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Ringström; Anna Åkesson; [2013]
  Nyckelord :Bourdieu; kommun; läxa; läxjälp; mellanstadiet; pedagog;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats undersökt läxhjälp för mellanstadieelever i två skånska kommuner. Vårt syfte var att undersöka var det fanns läxhjälp och hur den utformades samt vilka uppfattningar pedagogerna hade kring vilka elever som kom på läxhjälpen. LÄS MER

 5. 5. Efterlevnad av beslut om djurförbud hos hållare av sällskapsdjur och lantbruksdjur i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Ringström; [2012]
  Nyckelord :djurförbud; djurskydd; sällskapsdjur; lantbruksdjur; länsstyrelse;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig främst till länsstyrelsen i Västra Götalands län, som var frågeställare, men också till de andra länsstyrelserna i landet. Syftet var att undersöka hur de personer som på något sätt orsakat lidande hos djur och därför blivit belagda med djurförbud, efterlever dessa förbud, dvs. LÄS MER