Sökning: "mimik"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet mimik.

 1. 1. Prata mera med ditt barn!

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Elisabeth Runge; [2022]
  Nyckelord :digital media; word stimulation; language development; TAKK.; digitala medier; ordstimulera; språkutveckling; TAKK.;

  Sammanfattning : Digitala bilder och föräldrars betydelse för barnets språkutveckling har uppmärksammats av forskare de senaste åren. Barn lär sig genom socialt samspel då mimik, gestik, ord, fonetik och handlingar sammankopplas i hjärnan. Delade meningar råder kring vad är bra och mindre bra för barnets språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med Usher typ 2 har medfödd hörselnedsättning och progredierande synnedsättning som oftast debuterar i ungdomsåren. Tidigare studier har visat att informationsinhämtning, kommunikation, orientering och förflyttning samt det psykosociala måendet påverkas hos personer som lever med kombinerad syn- och hörselnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Normvärden för vuxna och ungdomar samt utvärdering av NOT - Nordiskt Orofacialt Test

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Holmberg; Daria Hasselberg; [2021-02-03]
  Nyckelord :orofacial funktion; NOT; normvärden; ungdomar; vuxna; orofacial function; NOT; normative data; adolescents; adults;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att ta fram normvärden för NOT (Nordiskt Orofacialt Test). NOT är ett omfattande testmaterial som ger en djupgående bedömning av en persons orofaciala funktion. LÄS MER

 5. 5. ”De kommunicerar och pratar utan ord” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av de yngsta barnens kommunikation under utformningen av planerad undervisning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Gustafsson; Sandra Peterson; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; undervisning; de yngsta barnen; kommunikation; fenomenologi; livsvärld;

  Sammanfattning : Att kommunicera är en viktig del i förskolans utbildning och undervisning. De yngsta barnen, ett till två år, kommunicerar främst genom kroppsspråk, gester och mimik. LÄS MER