Sökning: "Anne Grund"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Anne Grund.

 1. 1. Skriftlig kommunikation från ledare : Effekter av deltagarkön, chefskön och chefsyrke utifrån rollkongruensteorin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martina Ågren; Anne Jonsson; [2019]
  Nyckelord :role congruity theory; leader; prejudice; gender roles; communal;

  Sammanfattning : Rollkongruensteorin innebär att kvinnor har svårare än män att nå ledarroller och kvinnliga ledares beteende bedöms mindre fördelaktigt än manliga ledares på grund av att ledarroller anses passa stereotypiskt manliga egenskaper bättre än stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Studien undersökte om män och kvinnor uppskattade en chef och dennes meddelande med hård ton bättre eller sämre beroende på chefens kön och yrke som militär- eller förskolechef. LÄS MER

 2. 2. "Fan, kan jag inte bara få jobba med det jag är här för att göra egentligen?" : En intervjustudie med myndighetsanställda om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anne-Lie Nymark; Emily Casabona; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; medarbetare; arbetsmiljö; sociala relationer; gränslöst arbete; New public management;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har kommit att innebära en förändring för såväl hela arbetslivet som för individen. Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för hur digitaliseringen har kommit att påverka medarbetares arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Tankar kring färg och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Rådahl; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag fokuserat på färg och färgens roll för arkitekturen. Jag har försökt undersöka ämnet brett och skapa mig en bild av vad färg har för betydelse för arkitektur och hur färgen påverkar ett arkitektoniskt uttryck. LÄS MER

 4. 4. "Är man tjej får man tji, sa Anne-Marie" : - En kvalitativ hermeneutisk representationsanalys om hur genus har porträtterats i den progressiva musikrörelsen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Oskar Göbel; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I skrivande stund rör många samhällspolitiska frågor hur jämställdhet porträtteras och behandlas i Sverige. Detta har uppmärksammats främst på grund av den internationella Metoo-rörelse som tog fart under hösten 2017. Denna rörelse kan ses som en modern kvinnorörelse för jämställdhet i samhället. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER