Sökning: "Arbetsrelaterade besvär"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Arbetsrelaterade besvär.

 1. 1. Verktygen som motverkar utbrändhet : En litteraturstudie om den psykiska arbetsmiljön inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Hellgren; Carolina Hellgren; [2021]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; långvarig stress; återhämtning; personal; hemtjänst; stöd;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är ett vanligt förekommande fenomen inom vård- och omsorgsyrket. Stressen uppkommer allt för ofta när det inte finns en rimlig balans mellan arbete och återhämtning. Långvarig stress kan leda till både fysiska och psykiska besvär. LÄS MER

 2. 2. COMPASSION FATIGUE : En allmän litteraturöversikt om uppkomst och strategier

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Aja Muslic; Evelina Olmats; [2020]
  Nyckelord :empati; empatisk trötthet; faktorer; sjuksköterska; strategi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empati kan definieras som förmågan att uppleva en annan människas känslor och sammanför kärnan inom vårdandet. Compassion fatigue är en form av utmattningssyndrom där sjuksköterskan förlorar förmågan att känna empati för patienten och dennes anhöriga. LÄS MER

 3. 3. Det är viktigt, men utmanande : En intervjustudie om chefers upplevelse av arbetsmiljöutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Jessica Johansson; Helen Nyberg; [2020]
  Nyckelord :qualitative method; managers; work environment; development; challenge; enabling; Kvalitativ metod; chefer; arbetsmiljö; utveckling; utmaningar; möjliggörande;

  Sammanfattning : I en studie från 2018 visade Arbetsmiljöverket att 28 % av Sveriges aktiva arbetstagare har upplevt någon form av arbetsrelaterade besvär. Att arbeta med arbetsmiljön och dess utveckling är chefernas ansvar i en organisation. LÄS MER

 4. 4. "Man måste få prata med varandra"-Erfarenheter av arbetsrelaterade faktorer som hindrar eller främjar mental och kognitiv återhämtning hos fysioteraputer inom primärvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Jannica Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Stress; Återhämtning; Arbetsliv; Fysioterapeut; Kvalitativ Studie;

  Sammanfattning : Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvård efter läkare och sjuksköterskor i västvärlden och förutspås bli ett av de största bristyrkena år 2035, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning, ihållande stress och bristande möjlighet till återhämtning. Fysioterapeuters arbetsmiljö innefattar flera arbetsrelaterade faktorer som ställer höga mentala och kognitiva krav som kan bidra till stress och otillräcklig återhämtning, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa eller psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Motion analysis as a service to prevent musculoskeletal disorders in forestry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anthon Bremer; [2019]
  Nyckelord :Motion analysis; forestry; musculoskeletal disorders; ethics in technology; Rörelseanalys; skogsbruk; muskuloskeletala besvär; etik inom teknik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how motion analysis can be used as service to reduce the rate of upper-body musculoskeletal disorders (MSDs) in forestry, and propose a design based on the identified requirements. The project was carried out in collaboration with a Power Tools and Accessories Manufacturer (PTAM). LÄS MER