Sökning: "Arkitekt"

Visar resultat 16 - 20 av 141 uppsatser innehållade ordet Arkitekt.

 1. 16. Valmöjligheter vid köp av bostadsrätt : En studie om ökad kundnytta via frånval och tillval

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Helen Andersson; Louise Granudd; [2018]
  Nyckelord :Options; flexible housing; customization; Frånval; tillval; flexibla boenden; kundanpassning;

  Sammanfattning : Det finns flertalet publicerade artiklar som handlar om ökad kundanpassning via exempelvis tillval men få eller inga som behandlar frånval. Ett exempel är en artikel av Mohamed och Elkaftangui från 2016 som studerar Förenade Arabemiratens bostadsmarknad. LÄS MER

 2. 17. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 3. 18. Franzénskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Landén; [2018]
  Nyckelord :arkitektur grundskola anders franzén kandidat arkitekt student;

  Sammanfattning : Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. LÄS MER

 4. 19. VR som arkitektoniskt kommunikationsverktyg : Realtidsvisualisering i designprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Antony Saade; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; game engine; level of detail; architect; client; Virtuell verklighet; spelmotor; detaljnivå; arkitekt; kund;

  Sammanfattning : Hur människor uppfattar rumsligheter är komplext. Människor baserar det upplevda rummet på professionell expertis, erfarenheter och vilket visuellt kommunikationsverktyg som rummet presenteras med hjälp av. LÄS MER

 5. 20. Rum för barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Tanja van de Meulebrouck; [2018]
  Nyckelord :Childrens perspective; Dialoge; Preeschool;

  Sammanfattning : Nästa år kommer Barnkonventionen med största sannolikhet att bli lag i Sverige. I artikel tre och tolv framgår att barnens bästa ska komma i första   rummet i alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnens bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egna erfarenheter och åsikter. LÄS MER