Sökning: "Arkitekt"

Visar resultat 16 - 20 av 126 uppsatser innehållade ordet Arkitekt.

 1. 16. Arkitektens roll och ansvar : Arkitekten och samhället - en splittrad skildring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; debatt; estetik; kritik; offentliga rum; roll;

  Sammanfattning : En viktig faktor i våra liv är omgivningen vi lever och rör oss i. Vi är en del av arkitekturen som är med oss i vardagen. För vissa är arkitektur och de byggnader vi rör oss bland, inte lika viktigt som för andra. Vissa går så långt som att bilda grupper för att göra sina kritiska röster hörda. LÄS MER

 2. 17. Återbruk av fast kontorsinredning vid lokalanpassning av kontor : En studie med fokus på infästningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Svensson Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :Lokalanpassning; Cirkulär ekonomi; Produktutveckling; Design for Disassembly;

  Sammanfattning : One third of all waste in Sweden is produced by the construction sector, excluding the waste from the mining industry. Accordingly, there is an enormous potential for the building sectorto save resources more efficiently. LÄS MER

 3. 18. Room of children

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Tanja van de Meulebrouck; [2018]
  Nyckelord :Childrens perspective; Dialoge; Preeschool;

  Sammanfattning : Next year will United Nations Children Convention with a high probability become established as a law in Sweden. Article three and twelve states that the best of the child will be first priority in all actions regarding the child. LÄS MER

 4. 19. Utvecklarens perspektiv på native- och hybridapplikationer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Haris Durakovic; James Lay; [2017]
  Nyckelord :Mobilapplikation; Native; Hybrid; Utvecklare; Android; Utveckling;

  Sammanfattning : Studien handlar om att undersöka native- och hybrid-applikationer från utvecklarens perspektiv. Vilka viktiga skillnader finns det mellan applikationstyperna, och hur resonerar utvecklarna kring dessa två? Dessa två applikationstyper har fördelar och nackdelar som måste övervägas innan utvecklingen börjar, beroende på applikationens uppgifter. LÄS MER

 5. 20. Kommunikationsproblem mellan arkitekter och konstruktörer vid projektering av flervåningshus av trä- och betongstomme

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Moa Persson; Hanna Sjölander; [2017]
  Nyckelord :Arkitekt; konstruktör; kommunikation; projekteringsprocess; trästomme; betongstomme; kommunikationsproblem; flervåningshus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to identify communication problems in the planning process between the architect and the structural engineers in building framework of wood and concrete structures in multi-storey buildnings and investigate the causes of these problems. Wooden frames in multi-storey buildings is on rising and challenges the dominant concrete frames. LÄS MER