Sökning: "Fastighetsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Fastighetsutveckling.

 1. 1. Incitament för montering av solceller på två olika bostadsfastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elias Engholm; Philip Kniis; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; Solar cell; Green property refinement; Economic profitability; Fastighetsutveckling; Solceller; Grönfastighetsförädling; Ekonomisk lönsamhet;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sikte på att undersöka hur dagens aktörer arbetar med grön fastighetsförädling och vilka olika incitament som finns för aktörer att arbeta med detta. Vidare analyserar vi konkret vilka incitament som finns för ägaren av bostadsrättsfastigheter respektive hyresrättsfastigheter att investera i solceller. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av hyresfastighet : En studie i energieffektivisering och dess ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för hyresgästerna och för företaget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Niclas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; energieffektivisering; miljöpåverkan; ekonomi; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Idag står världen inför stora utmaningar när det gäller att minska vår miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan idag och det finns många områden att effektivisera inom bygg- och fastighetssektorn. Denna studie kommer att inrikta sig på energieffektivisering. LÄS MER

 3. 3. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Sammanfattning : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. LÄS MER

 4. 4. En flexibel lokalanvändning : Undersökning av ett framtida affärskoncept förkombinerade lokaler och boende

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Estréus; [2020]
  Nyckelord :Utilization of non-residential premises; coworking; coliving; sustainability; flexible non-residential premises use; rental agreements; detailed development plan; property development; Lokalutnyttjande; coworking; coliving; hållbarhet; flexibel lokalanvändning; lokalhyresavtal; detaljplan; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan bland expanderande och utvecklingsorienterade företag att etablera sig i innovationstäta städer såsom Stockholm för att exempelvis ta nästa steg i att utveckla sin produkt eller tjänst, eller för att prova nya marknader. Men i många av dessa städer är utbudet av kontor, lokaler och boende begränsat. LÄS MER

 5. 5. Förslag till fastighetsmodell för de svenska kommunernas fastighetsinnehav med tillämpning på region Gotland

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gripenberg; Björn von Gaffron; [2020]
  Nyckelord :Real-estate model; Real-estate development; Real-estate strategy; Fastighetsmodell; Fastighetsutveckling; Fastighetsstrategi;

  Sammanfattning : Regioner och kommuner har en rad olika fastigheter med varierande ändamål. Idag finns detofta inga uttalade strategier som kan ge beslutsfattare den grunden som behövs för att ta välgrundade beslut rörande fastighetsinnehavet. LÄS MER