Sökning: "Assessment for learning"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden Assessment for learning.

 1. 1. Utvecklandet av Grit och Dynamiskt mindset inom matematikundervisning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Thina Barbazewski; [2019-09-16]
  Nyckelord :grit; dynamic mindset; school; teacher; math; teaching; qualitative; interview; phenomenology.;

  Sammanfattning : Background: Angela Duckworth, (2017), professor of psychology, claim that some people have so called Grit, while other people do not have it. Grit can be translated or interpreted as a form of perseverance or internal drive. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning : En undersökning av gymnasielärares arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Andreas Bölin; Erik Tingsborg; [2019]
  Nyckelord :digital learning platforms; Learning Management System; Student Information System; assessment; teacher’s perspective; digitalization; lärplattform; Learning Management System; Student Information System; bedömning; lärarperspektiv; digitalisering;

  Sammanfattning : Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. LÄS MER

 3. 3. VIRTUAL AND REAL

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Yifan Li; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : According to the statistics from Programme for International Student Assessment (PISA) and Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), a continuously declining trend is showed in Swedish kids' mathematical performance during recent years. In comparison with other OECD countries, the mathematical literacy of 15-year-old students in Sweden is almost below average. LÄS MER

 4. 4. Predicting house prices with machine learning methods

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Engström; Alan Ihre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, the machine learning algorithms k-Nearest-Neighbours regression (k-NN) and Random Forest (RF) regression were used to predict house prices from a set of features in the Ames housing data set. The algorithms were selected from an assessment of previous research and the intent was to compare their relative performance at this task. LÄS MER

 5. 5. AGGREGATION OF HETEROGENEOUS DATA IN ATHEROSCLEROSIS ASSESSMENT

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leonard Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ‘The cardiovascular disease atherosclerosis can lead to life threatening conditions such as stroke. Th‘is study explores supervised learning to assess atherosclerosis in individuals, using heterogeneous data in the form of tabular data from several data sets and images. LÄS MER