Sökning: "Bauhaus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bauhaus.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Är du glad på din arbetsplats? : En kvalitativ undersökning om faktorer av betydelse för trivseln på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Yusra Akbar; [2016]
  Nyckelord :Arbetsplats; arbetskamrater; arbetsrelationer; arbetsinnehåll; arbetsmiljö; trivsel och hälsa;

  Sammanfattning : Att vara glad på arbetsplatsen är ett mål som vi anställda strävar efter inom arbetsmarknaden. Att trivas på arbetet kan bero på olika faktorer som kan hänga ihop med en god arbetsmiljö för de anställda. Anställda som trivs med sitt jobb visar bättre resultat och har en ökad prestation. LÄS MER

 3. 3. Leverantörens varumärkesstrategi : En studie om hur konsumenters beteende kan påverka leverantörers varumärkesstrategi gällande private label och national brands  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Andersson; Rebecca Danielsson; [2014]
  Nyckelord :Private Label; National Brands; Brand Strategy; Supplier; Consumer Behaviour; Attitude loyalty; Behaviour loyalty; Private Label; National Brands; Varumärkesstrategi; Leverantör; Konsumentbeteende; Attitydslojalitet; Beteendelojalitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Leverantörens varumärkesstrategi – En studie om hur konsumenters beteende kan påverka en leverantörs varumärkesstrategi gällande private label och national brands Kurs: Examensarbete, Civilekonomexamen, Marknadsföring, 30hp (4FE62E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kalmar Författare: Amanda Andersson och Rebecca Danielsson Handledare: Christine Tidåsen Examinator: Bertil Hultén Datum: 2014-05-26 Nyckelord: Private Label, National Brands, Varumärkesstrategi, Leverantör, Konsumentbeteende, Attitydslojalitet, Beteendelojalitet   Bakgrund: Varumärkesutbudet på hyllorna i dagligvaruhandeln har förändrats. Denna uppsats fokuserar på hur en konsuments beteende gällande varumärkena private label och national brands ser ut. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av skivspelare som påverkas minimalt av inre och yttre störningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Tobias Noremalm; Joakim Bodén; [2012]
  Nyckelord :Skivspelare; vibrationer; materialstudie;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes i samarbete med Transient Design som är ett företag i HiFi branschen. Examensarbetet behandlar utvecklingen av en skivspelare vilket hade som mål att ge förslag på ett designkoncept samt bidra med relevanta tekniska lösningar. LÄS MER

 5. 5. Form och design i frisörutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Helena Detterberg; [2011]
  Nyckelord :frisörutbildning; Bauhausskolan; Pivot Point;

  Sammanfattning : This essays purpose is to accentuate the meaning of the knowledge of the design elements color, formand texture in the hair design education. Both the Bauhaus school and Pivot Point educationcampaign close knowledge in color, form and texture. LÄS MER