Sökning: "abstrakt konst"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden abstrakt konst.

 1. 1. Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Oliver Söderström; [2023]
  Nyckelord :Information warfare; Agenda-Setting Theory; Priming Theory; Framing Theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.; informationskrig; dagordningsteorin; priming theory; fake news; propaganda; Internet Research Agency; post truth.;

  Sammanfattning : Abstrakt  Examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap (15HP) Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) Fakulteten kultur och samhälle  Malmö Universitet  Titel: Hur människor med rysk bakgrund i Sverige navigerar det föränderliga medielandskapet. Författare: Oliver Söderström Handledare: Matts Skagshöj Examinator: Margareta Melin  Hösttermin: 2022 Syftet med denna studie är att undersöka hur ryska människor som bor i Sverige, navigerar dagens medielandskap i förhållande till det pågående kriget i Ukraina. LÄS MER

 2. 2. Vävd konst : En studie i Viveka Nygrens textila verk och den abstrakta textilkonstscenen

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

  Författare :Maarit Nilsson Polet; [2022]
  Nyckelord :woven art; art and craft; handicrafts; abstract art; weaving; textile art scene; 1985-2000; Viveka Nygren; konst; konsthantverk; hantverk; hemslöjd; abstrakt konst; vävnad; textilkonst scenen; 1985 - 2000;

  Sammanfattning : The purpose has been to examine the textile artist Viveka Nygrens ́s artistry and her abstract textile expression between the years 1985 and up to 2000. This is done through an examination of Nygren ́s textile production in general and in detail through an examination of the textile expression in color, shape, and weaving techniques in two selected works. LÄS MER

 3. 3. The Sublime as an Aesthetic Experience of Art : The Aesthetic Experience of Mark Rothko's Abstract Paintings

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Vendela Haviland; [2022]
  Nyckelord :Mark Rothko; Aesthetics; Philosophy of Art; Sublime; Kant; Kantian Sublime; Philosophy of Painting; Art and the Sublime; Aesthetic Experience of Art; Abstract Painting; Abstract Expressionism; Philosophy of Abstract Art; Aesthetic Experience of Abstract Art; Mark Rothko; Abstrakt konst; estetisk upplevelse; sublim; Kant;

  Sammanfattning : The following work investigates the nature of the aesthetic experience of the abstract expressionist paintings of Mark Rothko. I suggest that the aesthetic experience in relation to his paintings best is understood in terms of the sublime. LÄS MER

 4. 4. Finmotorikens betydelse för skrivinlärningen ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Malin Fors; [2021]
  Nyckelord :iWTR; fine motor skills; handwriting; typing; Finmotorik; handskrift; tangentsinlärning; ASL;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares uppfattning och förståelse om och för handskriftens betydelse för elevers finmotoriska utveckling i svenskundervisningen i årskurs 1 – 4.  Detta för att belysa vikten av att fortsätta använda handskriften i skrivinlärningen. LÄS MER

 5. 5. Dealing With Strokes

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Isæus-Berlin Dina; [2021]
  Nyckelord :abstraction; process; painting; aikido; abstraktion; process; måleri; aikido;

  Sammanfattning : Dina Isæus-Berlin is an abstract painter. The essay examines an artistic practice, its intentions, methods and connection to aikido. Aikido is shortly presented as are the artistic process - how a painting is made. The studio and the dojo are central places. LÄS MER