Sökning: "weaving"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet weaving.

 1. 1. On Collapse

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Lea Constan; [2021]
  Nyckelord :weaving; feminism; quantum physics; post-colonialism; immigration; globalism; power structures; asymmetry; light; darkness; collapse; haptic;

  Sammanfattning : This project is an active exploration of subjectivities through the medium of weaving. In a narrative illustrated with woven works, the emotional trajectory of this person of mixed cultural background through Swedish society is described. LÄS MER

 2. 2. ACCOMMODATION, CONTENTION, AND TRANSFORMATION – MAPPING THE FIELD OF GREEN TRANSITION POLITICS IN DENMARK FROM 2007 to 2020

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mads Schou Jensen; [2021]
  Nyckelord :social movement studies; climate politics; field theory; green transition; strategic decision-making; climatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change has become an all-encompassing problem as CO2 accumulating in the atmosphere sets the pace of temperature increases in our rapidly warming world. In attempting to make society ‘green,’ environmental movements have pursued different strategies through different political constellations. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse mellan vågformsstyrda processer och konventionell spraybåge vid användning av solidtråd : Möjligheter att uppnå av Volvo CE ställda krav och potentiella vinster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL KARLSSON; [2021]
  Nyckelord :Gas metal arc welding; MAG; spray transfer; waveform controlled processes; solid wire; penetration; toe transition; weld trials; Volvo; fillet welds; industry; Gasmetallbågsvetsning; MAG; spraybåge; vågformsstyrda processer; solidtråd; inträngning; fattningskanter; svetsförsök; Volvo; kälsvets; industri;

  Sammanfattning : Detta arbete har genomförts vid Volvo Construction Equipment i Braås. I nuläget används konventionell spraybågssvetsning med metallpulverfylld rörtråd i produktionen. Ett alternativ som övervägs är att byta till solidtråd. Huvudsyftet med detta arbete har varit att utreda huruvida några utvalda processer med 1. LÄS MER

 4. 4. Utfläkt på ditt golv (exposed on your floor)

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Josefin Gäfvert; [2021]
  Nyckelord :weaving; craft; the rug; weaving and painting; hand weaving; the meaning with craft; material language; the weaving process; contemporary weaving; vävning; den handvävda mattan; processbaserad konst; vävprocess;

  Sammanfattning : In this paper I have investigated the role of the weaver, from my own perspective as a weaver. I have discussed weaving in relation to function and painting, and how the weaving process and the collaboration with the loom have a great impact on what I create. LÄS MER

 5. 5. Structural modifications of polyester fibres induced by thermal and chemical treatments to obtain high-performance fibres

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Kartikeya Sharma; [2021]
  Nyckelord :PET fibres; P3HB fibres; Radial gradient; Chemical modification; Thermal annealing; High-performance fibres; PET-fibrer; P3HB-fibrer; Radiell lutning; Kemisk modifiering; termisk glödgning; högpresterande fibrer;

  Sammanfattning : Del A: Polyetylentereftalat fibrer I detta arbete presenteras olika metoder för att framställa monofilament av polyetylentereftalat (PET) (diameter: 30-50 µm) med en radiell gradient. Nyutvecklad Raman-spektroskopiteknik har använts för att kartlägga dessa inducerade radiella gradienter i t.ex. kristallinitet. LÄS MER