Sökning: "vanda aronsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vanda aronsson.

 1. 1. Health differences between employees in human service professions and other professions : The impact of psychosocial and organizational work environment

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS)

  Författare :Vanda Aronsson; [2016]
  Nyckelord :human service professions; burnout; self-rated health; sickness absence; psychosocial and organizational work environment; occupational health; kontaktyrken; utbrändhet; självskattad hälsa; sjukfrånvaro; psykosocial och organisatorisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : While recent publications indicate that employees in human service professions have higher risk of sickness absence and mental ill-health, little is known about the association with other health outcomes and possible mechanisms behind the differential risk. This study investigates differences in burnout, self-rated health and sickness absence between those in human service professions and other professions and examines whether differences in psychosocial and organizational work environment can explain possible variations. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars situationsspecifika självförtroende att övervinna hinder för fysisk aktivitet: En mixad studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Dalqvist; Vanda Aronsson; [2014]
  Nyckelord :situationsspecifikt självförtroende; fysisk aktivitet; upplevda hinder; ungdomar; könsskillnader; mixad metod; physical activity; perceived barriers; self-efficacy; adolescents; gender differences; mixed method; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots de kända hälsofördelarna med fysisk aktivitet, minskar den fysiska aktivitetsnivån när ungdomar når de högre tonåren, och det finns en skillnad mellan unga kvinnor och mäns fysiska aktivitetsnivå som bör uppmärksammas. Upplevda hinder såväl som ungdomars situationsspecifika självförtroende att övervinna dessa hinder är två av de starkaste prediktorerna för fysisk aktivitet, och därmed av stor betydelse för att kunna främja fysisk aktivitet hos ungdomar. LÄS MER