Sökning: "Behaviour of reading"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Behaviour of reading.

 1. 1. Implementing a Nudge to Prevent Email Phishing

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Vitek; Taqui Syed Shah; [2019]
  Nyckelord :Hacking; Phishing; Social Engineering; Psychology; Nudge; ; Dataintrång; Nätfiske; Social Manipulation; Psykologi; Nudge; ;

  Sammanfattning : Phishing is a reoccurring issue, which uses social engineering as an attack strategy. The prevention of these attacks is often content-based filters. These solutions are however not always perfect, and phishing emails can still be able to get through the filters. We suggest a new strategy to combat phishing. LÄS MER

 2. 2. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :ANASTASIA TETERINA; SVATAVA NIGUTOVA; [2019]
  Nyckelord :literacity - empowerment – homework – parent involvement - translanguaging; litteracitet - empowerment – läxor – föräldrar i skolan - translanguaging;

  Sammanfattning : This is a part of a project called ”Reading Homeworks for Multilingual Pupils” that aims at monitoring the practices, behaviour, notions and current discourses in elementary classes in Sweden where multilingual pupils from migrant families are included. Six different interviews have been conducted with Swedish teachers, multilingual pupils and their parents in order to map the factors that influence the activity of reading homeworks both at home and at school. LÄS MER

 3. 3. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Svatava Nigutova; Anastasia Teterina; [2019]
  Nyckelord :literacity; empowerment; homework; parent involvement; translanguaging; litteracitet; empowerment; läxor; föräldrar i skolan; translanguaging;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en del av pilotprojektet ”Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever”. Projektet tar avstamp i forskning om läsning på ett andraspråk, inkluderande och flerkulturell undervisning samt samverkan mellan hem och skola kring läsläxor. LÄS MER

 5. 5. “The Lost Caviare Days” – Gastronomy and Alcoholism in Fitzgerald's Tender is the Night

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Karolina Eugenes; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; Alcoholism; Class; Drinks; Fitzgerald; Food; Gastronomy; Psychopathology; Stylistics; i Eugenes;

  Sammanfattning : This thesis investigates the portrayal of gastronomy in F. Scott Fitzgerald's Tender is the Night. LÄS MER