Sökning: "Bygg- och anläggningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Bygg- och anläggningsbranschen.

 1. 1. Konceptuell logistikmodell för planering i anläggningsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Construction and civil engineering.; Logistik; Bygglogistik; Supply Chain Management; Construction Supply Chain Management; Anläggning; Bygg- och anläggningsbranschen; Construction and civil engineering.;

  Sammanfattning : Idag har bygg- och anläggningsbranschen låg produktivitet och icke-värdeskapande aktiviteter uppgår till 30- 35% av projektets produktionskostnad. Genom en effektiv logistikhantering ökar produktiviteten och minskar slöserier och därmed byggkostnaden. LÄS MER

 2. 2. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Anselius; [2019]
  Nyckelord :construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Sammanfattning : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av lämpliga rekommendationer att åta för minskad klimatpåverkan från byggbranschen : Hur kan projekteringen minska klimatpåverkan?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Amanda Aldengård; [2019]
  Nyckelord :Klimat; materialval; hållbar byggnad; transport; flexibel byggnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta fram åtgärder vilka kan användas iprojekteringsskedet för att nyproduktioner av byggnader ska uppnå bättreklimatvärden. Åtgärderna ska kunna användas för att nå upp till målen som ärbeskrivna i regeringens framtagna färdplan gällande en fossilfri bygg- ochanläggningsbransch. LÄS MER

 4. 4. Från hus till hus

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanny Hall; [2019]
  Nyckelord :circular material; circular economy; construction industry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Industrisamhällets syn på resurshantering har länge sett densamma ut och följer en linjär konsumtionsmodell . Den modellen innebär att företag utvinner och extraherar material, använder dem för att skapa en produkt, säljer sedan den till konsumenten som gör sig av med produkten när hen inte längre har användning för den och till slut blir produkten till avfall (Ellen McArthur Foundation, 2013). LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Digital; Verktyg; Yrkesarbetare; Kompetens; Sverige; 3D-modell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. LÄS MER