Sökning: "Carl von Linne"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Carl von Linne.

 1. 1. De predikande pigorna i 1700-talets Sverige: medicinska och teologiska föreställningar om övernaturlig fasta, svärmeri och besatthet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Alexander Johansson; [2023]
  Nyckelord :Ester Jönsdotter; Magnus Gabriel von Block; Jesper Swedberg; Sara Stina Schultz; Johan Tybeck; Elisabeth Isaacsdotter Lisbetta ; Karin Persdotter; Bång-Karin; Mårten Thunborg; Åke Svensson; Wiklundska väckelsen Tornedalen ; Swedenborgare; Predikande pigor; Svärmeri; Pietism; Besatthet; Fasta; Anorexia Nervosa; Medikalisering; Medicalization; Possession; Enthusiasm; Supernatural fast; Medicin 1700-tal; Medicine 18th Century Sweden; Luthersk ortodoxi; Demonology; Demonomania; Carl von Linné; François de Sauvage; Fredrich Hoffmann; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The Preaching Maids in 18th Century Sweden: medical and theological conceptions of supernatural fast, enthusiasm and possession. This thesis examines the relationship between medicine and theology in 18th century Sweden through supernatural fast, enthusiasm (svärmeri) and possession, three terms that all encompass religiously understood diseases. LÄS MER

 2. 2. Reviving an 18th Century Dream of Swedish-Grown Tea. Examining the possibilities of growing tea, Camellia sinensis, in Sweden based on climatic crop requirements using GIS

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Lovisa Hansson; [2023]
  Nyckelord :tea; Camellia sinensis; land suitability evaluation; GIS; tea cultivation; crop requirements;

  Sammanfattning : Tea, Camellia sinensis, is one of the oldest tree crops in the world and has been cultivated for its leaves for thousands of years. It is a long-lived, evergreen perennial that grows well in warm and humid climates with high amounts of precipitation evenly spread throughout the year. LÄS MER

 3. 3. Arkadien under uppbyggnad : Bilder av Sápmi och deras användning inom Sveriges koloniseringsprojekt under första halvan av 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Vendela Jonsell; [2023]
  Nyckelord :images; Sápmi; Saami; Carl Linnaeus; colonialism; Nordic colonialism; omvärldsbilder; Sápmi; samer; Carl von Linné; kolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the images of Sápmi and the Saami people that existed among natural historians during the eighteenth century through the lens of Carl Linnaeus' Lapland journey 1732. It examines how these images were tied to the societal discourses of the time and if and how these images were used during the Swedish colonisation of Sápmi. LÄS MER

 4. 4. Orientens lockelse : Orienten framställd av tre svenska resenärer på 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Nena Petrovic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie av hur tre svenska resenärer till Ottomanska riket under 1700-talet framställer Orienten i sina skrifter och huruvida dessa framställningar kan sägas vara orientalism i Edward Saids bemärkelse. Michael Eneman reste på Karl XII:s uppdrag till området i början av 1700-talet. LÄS MER

 5. 5. Institutionell grönska : Uppsalas akademiträdgårdar som idé och praktik igår, idag och imorgon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Milton Skirgård; [2021]
  Nyckelord :Academic garden; botanic gardens; public gardens; Olof Rudbeck d.ä; Carl von Linné; Uppsala; plant material; conservatory; university;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the historical process of the academic gardens in Uppsala. Which works in different ways in relation to the university, Uppsala university. The history of the academic garden in Uppsala is varied, with the exemplified gardens individually expressing different garden contextual ideals. LÄS MER