Sökning: "Caroline Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Caroline Ivarsson.

 1. 1. Hot och våld - En del av jobbet? : En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Ivarsson; Tess Hellman; [2019]
  Nyckelord :Social service; threats and violence; work environment; routines; security work; Säkerhetsarbete; hot och våld; rutiner; socialtjänst;

  Sammanfattning : Titel: ”Hot och våld - en del av jobbet?” - En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld. Författare: Tess Hellman och Caroline Ivarsson Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av socialkontor arbetar med säkerhetsfrågor avseende hot och våld. LÄS MER

 2. 2. Kvinnlig vs. Manlig ledarskapsstil : Skiljer de sig åt?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Caroline Jewert; Erika Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Relationsorienterat ledarskap; uppgiftsorienterat ledarskap; ledarskapsstil; kvinnligt; manligt;

  Sammanfattning : Det finns olika former av ledare och de leder på olika sätt. Sättet att leda på definieras som ledarstil. Ett uppgiftsorienterat ledarskap innebär att en ledare motiveras av bra resultat och att uppnå uppsatta mål. LÄS MER

 3. 3. Internationellt Entreprenörskap - Vilka utmaningar upplever svenska entreprenörer då de etablerar sig utomlands?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ivarsson; Michaela Lorenius; Lovisa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation, 15 Hp. Författare: Erik Ivarsson, Michaela Lorenius och Lovisa Svensson. Handledare: Caroline Wigren Fem nyckelord: International Entrepreneurship, Internationalization, Liability of Foreignness, Legitimacy och Entrepreneurial Process. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars självkänsla och fysiska självbild på Facebook : En kvantitativ studie sett ur ett könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Caroline Forslund; Johanna Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Combining Street View and Aerial Images to Create Photo-Realistic 3D City Models

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och geoinformatik

  Författare :Caroline Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :3D city model; photo-realistic; texture; reconstruction;

  Sammanfattning : This thesis evaluates two different approaches of using panoramic street view images for creating more photo-realistic 3D city models comparing to 3D city models based on only aerial images. The thesis work has been carried out at Blom Sweden AB with the use of their software and data. LÄS MER