Sökning: "Säkerhetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Säkerhetsarbete.

 1. 1. Hot och våld - En del av jobbet? : En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Caroline Ivarsson; Tess Hellman; [2019]
  Nyckelord :Social service; threats and violence; work environment; routines; security work; Säkerhetsarbete; hot och våld; rutiner; socialtjänst;

  Sammanfattning : Titel: ”Hot och våld - en del av jobbet?” - En kvalitativ studie om socialtjänstens säkerhetsarbete med hot och våld. Författare: Tess Hellman och Caroline Ivarsson Syftet med denna studie är att undersöka hur ett urval av socialkontor arbetar med säkerhetsfrågor avseende hot och våld. LÄS MER

 2. 2. Drönare som verktyg för en lavintekniker : Möjligheter och begränsningar för en   lavinprognosdrönare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Olle Granbom; [2019]
  Nyckelord :Drönare; Lavin; Lavinprognoser; Fotavtryck; Snö;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket   erbjuder sedan 2015 lavinprognoser för den svenska fjällkedjan. Genom ett   förebyggande säkerhetsarbete är det naturvårds- verkets mål att minska   tillbud och olyckor i fjällen samt öka kunskapen om laviner hos människor som   vistas i lavinterräng. LÄS MER

 3. 3. Informationssäkerhet i kommunala förvaltningar : kultur, medvetenhet och ansvar

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system; Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :Anton Holmström; Anton Barsk; [2019]
  Nyckelord :informations security; security awareness; organisational culture; municipal administrations; security policy; social learning theory; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; organisationskultur; kommunala förvaltningar; säkerhetspolicys; socialinlärningsteori;

  Sammanfattning : Information hanteras, lagras och används av alla typer av verksamheter i sambandmed digitaliseringens framfart. Information är en drivande resurs för verksamhetersom en viktig biståndsdel i affärsprocesser och därför finns ett behov att skydda den. LÄS MER

 4. 4. Olycks- och tillbudsrapportering med BIA inom byggindustrin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linn Rittmalm Glimne; Viktor Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; Construction industry; Reporting system; Working environment; BIA; Säkerhet; Byggindustri; Rapportsystem; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Trots en positiv utveckling de senaste åren inom den svenska byggbranschen med minskat antal allvarliga olyckor, förekommer allvarliga olyckor och till och med dödsfall fortfarande. Forskning visar att rapportering av olyckor och tillbud kan vara en bidragande orsak till att förebygga och minska förekomsten av dessa. LÄS MER

 5. 5. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER