Sökning: "Caroline Svederberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Svederberg.

 1. 1. Förmågebedömning ur ett civilt och ett militärt perspektiv : Utveckling av metoder för bedömning av krishanteringsförmåga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hellstrand; Caroline Svederberg; [2015]
  Nyckelord :MSB; militär; metod; LTH; ACU; förmågebedömning; förmåga; civil; krishanteringsförmåga; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The methods for assessing capability in the Swedish emergency management system are mainly based on resources. It is however questionable whether a method should be based only on available resources. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Halmstadtravet

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Lundborg; Frida Olin; Caroline Svederberg; Viktor Wahlström; [2014]
  Nyckelord :BBR; brandscenario; brandteknik; brandteknisk riskvärdering; BTR; effektutveckling; FDS; Halmstadtravet; kritiska förhållanden; känslighetsanalys; LTH; personsäkerhet; rökfyllnad; SIMULEX; travbana; utrymning; critical conditions; department of Fire Safety Engineering; evacuation; fire safety evaluation; fire scenarios; heat release rate; human safety; racetrack; sensitivity analysis; smoke filling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The report is an examination element of the course Brandteknisk riskvärdering. The purpose of the report is to evaluate human safety of visitors in case of fire at the racetrack Halmstadtravet and suggest possible solutions if the human safety is deemed insufficient. The purpose is also to train the students in their engineering capability. LÄS MER