Sökning: "Chien Le"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Chien Le.

 1. 1. Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Vestin; Chien Le; [2018]
  Nyckelord :Banks; sustainability; transaction costs; asymmetric information; opportunistic behaviour.; Banker; hållbarhet; transaktionskostnader; asymmetrisk information; opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. LÄS MER

 2. 2. La mémoire dans deux romans de Patrick Modiano : Une étude comparative

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Bo Fahlén; [2017]
  Nyckelord :Patrick Modiano; Dans le café de la jeunesse perdue; Chien de printemps; mémoire; oubli; mémoire collective; mémoire individuelle; mémoire culturelle; mémoire historique; mémoire nationale; mémoire photographique; identité; souvenir.;

  Sammanfattning : This essay examines how the concepts of memory and oblivion are manifested and expressed in two novels written by the french author and Nobel laureate Patrick Modiano. These novels are Chien de printemps (1993) and Dans le café de la jeunesse perdue (2007). For Modiano, the concepts of memory and oblivion are central to his literary production. LÄS MER