Sökning: "Christina Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Christina Persson.

 1. 1. Läromedelsanvändning inom bildämnet i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christina Forsberg; Evelina Persson; [2022]
  Nyckelord :läromedel; bildundervisning; bildlärare; läromedelsanvändning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker lärares användning av läromedel inom bildämnet. Forskning om läromedelsanvändning i bildundervisning är högst begränsad, vilket i sin tur försvårade genomförandet av kunskapsöversikten. Ett flertal andra länder tycks använda sig av läromedel på statlig nivå mer än vad Sverige gör. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet till handhygien hos hälso-och sjukvårdspersonal, En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Josefine Ottosson; Christina Persson; [2020]
  Nyckelord :Följsamhet; Handhygien; Handhygientillfällen; Hälso-och sjukvårdspersonal; Observationsstudier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Följsamhet till handhygienrutiner hos hälso-och sjukvårdpersonal är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra vårdrelaterade infektioner.Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa följsamhet till handhygienrutiner hos hälso- och sjukvårdspersonal. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av patienter med demenssjukdomar : - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Hamina Rasuli; Christina Persson; [2016]
  Nyckelord :demenssjukdom; distriktssköterska; mötet mellan sjuksköterska och patient;

  Sammanfattning : Background: Nurses and district nurses encounter many patients with dementia in their profession. It is important to enlighten what nurses and district nurses can do in order for the meeting to be as good as possible for this population and to investigate the findings in research literature on optimal care in meeting with people with dementia. LÄS MER

 4. 4. Den samarbetande skolan : - En kartläggning över hur samarbete och kompetensutveckling påverkar utvecklingen av SO- undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Franzén Ida; [2015]
  Nyckelord :Samarbete; kompetensutveckling; SO- undervisning; kollegialt lärande.;

  Sammanfattning : Studien undersöker på sex olika skolor hur en SO- lärare upplever de befintliga möjligheterna för samarbete och kompetensutveckling inom SO- ämnena. Syftet med studien är att studera hur lärarna upplever att den nuvarande SO- undervisningen förbättras av samarbete och kompetensutveckling. LÄS MER

 5. 5. Blyga barn i de tidiga skolåren En specialpedagogisk utmaning?Shy Children in the early School YearsA Special Educational Challenge?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petra Ljungberg; Christina Lundberg; [2015]
  Nyckelord :barn i tidiga skolåren; blyghet; pedagog; specialpedagog; specialpedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Denna studie förväntas ge kunskaper kring hur specialpedagogen kan stötta pedagogen i det dagliga arbetet, att förstå, möta och synliggöra det blyga barnet i de tidiga skolåren.Syfte: Syftet är att på en skola lyfta fram pedagogers och specialpedagogers syn på de blyga barnen från förskoleklass upp till årskurs tre. LÄS MER