Sökning: "Cleft Lip"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Cleft Lip.

 1. 1. Effekten av digital intensivbehandling av talsvårigheter relaterade till läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Causey; Cecilia Lindstedt; [2023-06-20]
  Nyckelord :digital intensivbehandling; artikulation; aktiva talavvikelser; single subject design; förståelighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka effekten av digital intensivbehandling av talsvårigheter relaterade till läpp-käk-gomspalt (LKG-spalt) hos barn och ungdomar (4-13 år) samt mäta funktionell kommunikation. Data insamlades enligt single-subject design. LÄS MER

 2. 2. Kan variabler avseende tal och språk vid 7 års ålder förutsäga läsförmågan vid 10 års ålder hos barn med unilateral läpp- käk- gomspalt?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linnéa Nilsson; Andela Celikovic; [2023]
  Nyckelord :Unilateral läpp- käk- och gomspalt; läsförmåga; fonologisk medvetenhet; lexikal variation; procent korrekta konsonanter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om relationen mellan tal och språk vid 7 års ålder och läsförmågan vid 10 års ålder hos barn med unilateral läpp- käk-och gomspalt (LKG). Metod: Det var 59 barn i 7 års ålder som testades med Bussagan, FONOLEK och SVANTE av logopederna vid de olika LKG-centra. LÄS MER

 3. 3. Classifying Hypernasality for Children with a Cleft Palate using a Convolutional Neural Network

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Rebecca Svensson; [2022]
  Nyckelord :Cleft Lip; Cleft Palate; Speech; CNN; VGGish; Deep Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In Sweden, about 150-200 children annually are born with some form of cleft lip and/or palate, making it the most common facial malformation in the country. Treatment often involves one or more surgeries and the speech development is followed up by a speech pathologist from the first year of life. LÄS MER

 4. 4. Talproduktion och förståelighet hos internationellt adopterade 6-9-åriga barn med och utan unilateral läpp-käk-gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lindberg; Ellen Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Internationell adoption; läpp-käk-gomspalt; talproduktion; förståelighet; skolålder; International adoption; cleft lip and palate; speech production; intelligibility; school;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka talproduktion och förståelighet hos 56 internationellt adopterade 6–9-åriga barn med och utan läpp-käk-gomspalt (LKG) samt att undersöka sambandet mellan talproduktion och förståelighet. Förståelighet på ordnivå, medelvärde på Intelligibility in Context Scale (ICS), procent korrekta konsonanter (PCC) och procentuell förekomst av symtom på velofarynxinsufficiens beräknades för samtliga deltagare. LÄS MER

 5. 5. Grafting materials for alveolar cleft reconstruction -a systematic review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Pegah Mirdamadian; Raha Salahshour Nargi; [2021]
  Nyckelord :cleft palate; cleft lip; secondary alveolar bone grafting; alveoloplasty; oral surgery; autologous bone graft; bone substitute material; computerized tomography; bone volume; bone height; systematic review;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this literature study was to systematically review the scientific evidence on the most effective donor sites and/or bone substitute material for secondary alveolar cleft grafting in alveolar cleft patients. Material and method: In order to acquire a systematic and transparent reporting this literature review was conducted according to the PRISMA statement. LÄS MER