Sökning: "Coach Coaching"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Coach Coaching.

 1. 1. Workplace Coaching and Facilitation of Stress-Management and Well-being in Slovakia

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Linda Rattajova; [2022]
  Nyckelord :employee well-being; stress management; occupational stress; coaching; coaching in Slovakia;

  Sammanfattning : The research explored when workplace coaching can facilitate stress management and well-being in corporations in Slovakia. It looked at the challenges and opportunities of workplace coaching through individual and organisational perspectives. It was found that masculine and directive leadership style is present in the organisations. LÄS MER

 2. 2. Web-Application for Tracking Exercise and Dietary Habits and Their Effect on Biometrics, with Integrated Coaching

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niclas Gärds; Jakob Paulsson; Kirill Pavlov; Ludvig Westerholm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of mobile or web-applications in combination with different wearable devices to track biometric data such as heart rate and glucose levels has become increasingly common. However, using such applications with the aim of better understanding your health and understanding how biometric data is correlated to your health can be quite challenging. LÄS MER

 3. 3. UEFA-Pro : En genomlysning av utbildningen utifrån tränare och förbundets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Eje Cranz; Mario Bobuiescu; [2022]
  Nyckelord :UEFA Pro; Coach; Coach education; Skill development; UEFA-Pro; Tränare; Tränarutbildning; Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att belysa UEFA-Pro som utbildning för att förstå hur kravet på licens kan motiveras. Licensen ger behörighet att verka som huvudtränare på svensk fotbolls elitnivå, med andra ord Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan. LÄS MER

 4. 4. ”Det finns nog 100 olika sätt att se på coaching på ett och samma företag” : Verksamma ledares syn och uppfattning om coaching och det coachande förhållningssättet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Hansen Hansen; [2022]
  Nyckelord :coaching approach; coaching; leadership; organization; transformative leadership; coachande förhållningssätt; coaching; ledarskap; organisation; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Abstract   A coach is a good listener, who asks many effective and open questions. In addition, the coach's work procedure should promote innovative thinking and start a person's learning and analytical mindset.  It's pretty much about helping others learn for themselves. LÄS MER

 5. 5. Racism in Football Sweden : From the coaches' perspective

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Kevin Johnson; [2022]
  Nyckelord :racism; football; coach;

  Sammanfattning : Aim: To access the level of racial incidents and coaching on anti-racism in football Sweden. Method: A qualitative interview was done with six coaches in different regions in Sweden. A base of eight main questions on three themes were asked – About you, Racism in football Sweden, and Working against racism in football. LÄS MER