Sökning: "Coping"

Visar resultat 16 - 20 av 1663 uppsatser innehållade ordet Coping.

 1. 16. Släpper du inte ut mig, tar jag livet av mig! : En kvalitativ studie om vilken upplevelse socialsekreterare har av hot och våld i sin yrkesroll.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Karlsson; Evelina Gudmundsson; [2019]
  Nyckelord :Social work; Social worker; threats and violence; wellbeing; workplace violence; socialt arbete; Socialsekreterare; hot och våld; välbefinnande; våld på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Forskning visar att hot och våldshandlingar mot socialsekreterare är vanligt förekommande. De som utsätts för hot- eller våldshandlingar upplever hoten eller våldet som något som hör till deras arbete som myndighetsutövare. Den här studien syftar till att undersöka upplevelsen av hot och våld hos socialsekreterare. LÄS MER

 2. 17. Transpersoners upplevelser av minoritetsstress och copingstrategier

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Elisabeth Forsberg; Jonathan Karlsson; [2019]
  Nyckelord :minoritetsstress; coping; transperson; tematisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 18. The Role of Coping in Preventing Atherosclerosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Judit Kristensen; Kakeeto Amanda; [2019]
  Nyckelord :atherosclerosis; coping; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; cardiovascular diseases; stress; ateroskleros; coping; problemhantering; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; stress; hjärt-och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is one of the most recognized risk factors for cardiovascular diseases (CVD). It is therefore important for preventive work against CVD to target factors with impact on atherosclerosis. LÄS MER

 4. 19. Differentiated vulnerabilities and capacities for adaptation: A case study on household adaptation to water shortage in Gaborone

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Josefine Lund Schlamovitz; [2019]
  Nyckelord :Adaptive Capacity; Botswana; Climate Change Adaptation; Gaborone; Intersectionality; Vulnerability; Water Shortage.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Provision of freshwater to urban residents remains a significant global challenge. A challenge whose impendent success in many regions is further threatened by climate change and urbanization projections, subsequently increasing the pressure on urban water supply. LÄS MER

 5. 20. Patienters upplevelse av att leva med fibromyalgi. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Abrahamsson; Nina Hagert; [2019]
  Nyckelord :fatigue; fibromyalgi; lidande; misstrodd; osynlig sjukdom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är ett sjukdomstillstånd med oklar etiologi och som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta, fatigue och ett flertal andra symtom. Sjukdomen drabbar cirka 2% av världens befolkning där prevalensen är högre bland kvinnor. LÄS MER