Sökning: "Cover Story"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Cover Story.

 1. 1. "Från En Kriminell Till Frälst" : En kvalitativ innehållsanalys av en intervju i Framgångspodden med Sebastian Stakset.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Empirisk-praktiska studier av religion och teologi

  Författare :Johanna Filis; [2023]
  Nyckelord :coping; livsberättelser; podcast; religion; Sebastian Stakset;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the potential of coping theory in the analysis of a life story presented in a podcast. This was achieved through the following research questions: What aspects are emphasized in Sebastian Stakset's past lifestyle and current life? Which themes in Stakset's life story reveal that the medium used to convey it is a podcast? How does Pargament's coping theory function in the analysis of a life transformation story presented in a podcast? The study employed the methods podcast ethnography and qualitative content analysis to answer these questions, based on the theoretical framework of coping theory, podcast as a tool for individual change, and prior research. LÄS MER

 2. 2. Making the world a better place, violently. A study of the narratives of Djurfront

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hannah Carnefjord; [2021]
  Nyckelord :Djurfront; Animal rights; Animal Rights Activism; Narratives; Cultural Criminology; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate the narratives through which Djurfront makes sense of and justify animal rights, actions, demonstrations as well as the use of violence. But also how these narratives within Djurfront are formed and maintained. LÄS MER

 3. 3. ”Terapi och testosteron i symbios, manlighet 2.0” : En kvalitativ studie i att göra maskulinitet i livsstilsmagasinet Café Magazine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christina Lindström; Emma Martinell; [2021]
  Nyckelord :masculinity; hegemonic masculinity; Café Magazine; lifestyle magazine; constructing masculinity; constructing gender; cover story; maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; Café Magazine; livsstilsmagasin; göra maskulinitet; göra kön; omslagsintervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats har syftat till att undersöka hur maskulinitet görs i omslagsintervjuerna i Café Magazine under åren 2015 och 2020. Analysen har utgått från Raewyn Connells och Ylva Elvin-Nowak & Heléne Thomssons teorier kring maskulinitet och att kön är något som görs, snarare än något som är. LÄS MER

 4. 4. Samma händelse, skilda vinklingar, varierande uppfattningar : En kvalitativ intervjustudie av hur nyhetskonsumenter med olika bakgrund uppfattar traditionella och alternativa mediers innehåll

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hannes Björklund; Anthon Talhaug; [2021]
  Nyckelord :perception; traditional media; alternative media; right-wing alternative media; encoding; decoding; class theory; Bourdieu; uppfattning; traditionella medier; alternativa medier; högerpolitiska alternativmedier; högerextrema alternativmedier; encoding; decoding; klassteori; Bourdieu;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förstå hur nyhetskonsumenter med olika nivå av institutionaliserat kulturellt kapital uppfattar innehållet i traditionella medier, högerpolitiska alternativmedier och högerextrema alternativmedier för att se hur dessatolkningar kan ge upphov till annorlunda sätt att se på en och samma företeelse med skilda vinklingar. Tidigare studier inom fältet har fokuserat på vilka typer av medier nyhetskonsumenter med olika bakgrund konsumerar men inte så mycket på hur innehållet uppfattas. LÄS MER

 5. 5. Do Suspects Use the Counter-Interrogation Strategies They Say They Use?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Clara Håkansson; [2020-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify guilty suspects’ counter-interrogation strategies and compare self-reported strategies and objective behaviors. Participants (N = 299) committed a mock crime and were then asked to convince an interviewer of their innocence. Self-reports regarding strategies and interview transcripts were coded and compared. LÄS MER