Sökning: "age-group"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade ordet age-group.

 1. 1. Hur ordval i arbetsannonser påverkar vem som söker: En studie om metastereotyper, Self-efficacy och ålder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Blomqvist; Maja Kallin Fredriksson; [2023]
  Nyckelord :age; meta stereotype; recruitment; Self-efficacy; Big six; ålder; rekrytering; metastereotyp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Recruiting workforce is a constant challenge for many companies and organizations where they need to attract, hire, and keep qualified personnel, all while there is a shortage of capable and relevant candidates. Therefore, it is of utmost relevance to present a job ad that is optimized to the correct target group and demography. LÄS MER

 2. 2. Algoritmer på sociala medier : En studie om unga användares kunskap, attityd och beteende gentemot algoritmbaserad anpassning på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Erik Lindgren; Vera Vinberg; [2023]
  Nyckelord :Algoritmer; sociala medier; kunskap; attityd; beteende; KAB-modell; filterbubbla; relevansbaserad anpassning; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Algoritmer är ett växande fenomen som blivit allt mer involverat i våra liv. Personer mellan18-30 år använder sociala medier i störst utsträckning och är den generation som anser sigmest kunnig om algoritmer. LÄS MER

 3. 3. ”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Randau; Johanna Johansson Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :children’s picturebooks; children’s literature; parental mental illness; sense of coherence; social work; barnlitteratur; bilderböcker; känsla av sammanhang; psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. LÄS MER

 4. 4. ”Jag vill inte se ut som en tonåring i stilen, men jag vill inte heller se gammal ut” : En kvalitativ intervjustudie om hur medelålderskvinnor reflekterar kring åldrande, sexualitet och självkänsla.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellie Leandersson; Alice Ådell; [2022]
  Nyckelord :Sexualitet; medelåldern; ålderism; respektabilitet; erotiskt kapital; ungdomsideal; liberalfeminism; socialistisk feminism.;

  Sammanfattning : In this essay we will be discussing how middle aged women have reflected upon their sexuality in relation to their age, plastic surgeries and the various beauty norms that are prevalent in our society today. We have done this through six different interviews with women within the age group 45-60. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Facial Age Estimation using Deep Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lufei Ye; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Age estimation from facial images has drawn increasing attention in the past fewyears. This thesis project performs the age group classification of facial imagesacquired in in-the-wild conditions using deep convolutional neural networkstechniques. LÄS MER