Sökning: "DGNB"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet DGNB.

 1. 1. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Nyckelord :LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Sammanfattning : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. LÄS MER

 2. 2. A Life Cycle Assessment of the Environmental Impacts of Cross-Laminated Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Svensson; David Panojevic; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Cross-laminated timber; Miljöbyggnad; DGNB; Environmental impact; End of life; Circular economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Negative environmental impacts generated by new buildings and the built environment needs to be reduced in order to contribute to mitigation of anthropogenic global warming. Sustainable building certifications such as Miljöbyggnad and DGNB was introduced as a measure to transition into more sustainable buildings. LÄS MER

 3. 3. Fully Glazed Office Building Façade Designs in Denmark

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Giedre Villekjær Pedersen; [2016]
  Nyckelord :glazed façade; thermal comfort; visual comfort; window properties; DGNB certification; Building Class 2020; low-energy design strategies; office building; LCC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The current trend in office building architecture includes large glazed areas that give transparent architecture. But these buildings have a challenging indoor climate and a higher energy use than required by current building regulations in Denmark. LÄS MER

 4. 4. BREEAM-SE och DGNB. En jämförande studie av två miljöcertifieringssystem för byggnader.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Maria Leire Heim; [2015]
  Nyckelord :breeam; dgnb; miljöcertifiering; hållbarhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I arbetet mot ett hållbart samhälle har det vuxit fram miljöcertifieringssystem för byggnader. Miljöcertifieringssystem värderar och bedömer en byggnader utifrån dess miljöprestanda och underlättar i projekteringsskedet att utforma en miljöanpassad byggnad. LÄS MER