Sökning: "Demokrati statsvetenskap turkiet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Demokrati statsvetenskap turkiet.

 1. 1. Utvecklingen mot en auktoritär stat : Förändringen av Turkiets styrelseskick 2018 i jämförelse med 2005

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Senad Cehaja; [2019]
  Nyckelord :Turkey; Democracy; Authoritarianism; AKP; Erdoğan; Governance; democratic rights; government; Turkiet; demokrati; auktoritarianism; AKP; Erdoğan; styrelseskick; demokratiska rättigheter; regering;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to describe the change of governance in Turkey from 2005 until 2018. The method that has been applied is a comparative study as well as a case study where a theory of democracy was used to describe and compare the changes of governance in Turkey between 2005 and 2018. LÄS MER

 2. 2. Turkiet: en auktoritär regim? : En fallstudie om varför Turkiets väg mot en demokrati stagnerat och istället tagit en auktoritär politisk riktning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Frida Berg; [2018]
  Nyckelord :Democracy; democratization; Turkey; authoritarianism; transition; consolidation; AKP; Erdoğan.; Demokrati; demokratisering; Turkiet; transition; konsolidering; AKP; Erdoğan.;

  Sammanfattning : This paper addresses the issue of why Turkey has failed to develop and consolidate democracy in the regime. The aim of this paper was to analyze Turkey’s movement towards an authoritarian regime by examining institutions, the military, civil society and other contextual factors from 2004 to 2016. LÄS MER

 3. 3. Varför är Kuwait, Ryssland och Turkiet inga demokratier? - Strukturella hinder för demokratisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrika Lindhe; Helena Weigel; [2007]
  Nyckelord :ekonomisk; utveckling; demokratisering; transition; olja; naturgas; militärutgifter; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av Lipsets moderniseringsteori undersöker vi strukturella orsaker till varför Kuwait, Ryssland och Turkiet inte genomgått en transition till demokrati, trots en relativt hög grad av modernisering och ekonomisk utveckling efter kalla krigets slut. Vi problematiserar begreppet ekonomisk utveckling och diskuterar olika demokratidefinitioner och demokratiklassificeringar. LÄS MER

 4. 4. Turkiet på gränsen En studie av Turkiets väg mot EU-medlemskap

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Bjerling; Lisa Justesen; [2006]
  Nyckelord :Turkiet; EU; utvidgning; regellogik; europeisk identitet; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar EU:s utvidgningspolitik och dess underliggande krafter. Syftet är att förklara Turkiets långa väg mot EU-medlemskap med hjälp av en jämförelse med Polen. Vårt teoretiska ramverk är en tredelad modell som förklarar individers och organisationers handlande. LÄS MER

 5. 5. Demokrati i Guds namn! Kan demokratiska värderingar förenas med islamistiska?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joakim Hall; Jens Ljungkvist; [2005]
  Nyckelord :Irak; Turkiet; demokrati; islamism; demokratisering; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Demokrati anses vara det bästa sättet att uppnå de mänskliga rättigheterna som bestämts av FN. Men varför har inte den muslimska världen kommit till samma slutsats? Huntington skänkte oss sin syn att islam och demokrati inte är kompatibla. LÄS MER